Κάθε χρόνο, συνήθως τους τελευταίους μήνες, είχαμε μια πανομοιότυπη νομοθετική ρύθμιση που έδινε παράταση στον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, δηλαδή βλέπαμε μια παράταση της ήδη παρατεταμένης παράτασης του χρόνου παραγραφής με ό,τι αυτό μπορούσε να συνεπάγεται για τους φορολογουμένους, ειδικά αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και τα στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης. Παρότι ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής ήταν η πενταετία και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπήρχε ρητή πρόβλεψη επιμήκυνσης του χρόνου αυτού, είχαν γίνει καθεστώς οι συνεχείς παρατάσεις με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να αναγκάζονται να διαφυλάξουν βιβλία, στοιχεία και λοιπά φορολογικά έγγραφα ακόμα και από το 2001 και τα στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών να διενεργούν ελέγχους στις χρήσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν ανά φορολογικό αντικείμενο και διαχειριστική χρήση, όπου λόγω των συνεχών μεταβολών του νομοθετικού πλαισίου δυσκόλευε αφενός ο έλεγχος και αφετέρου η αντίκρουση των ισχυρισμών του από τους φορολογουμένους.

Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμόν 1738/2017 απόφασή του έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικό το καθεστώς της παράτασης του χρόνου παραγραφής, εφόσον ξεπερνά το ένα έτος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεσπίζεται με διάταξη το αργότερο το επόμενο έτος από αυτό που γεννάται η φορολογική υποχρέωση (το ένα έτος που αναφέρεται στην απόφαση ταυτίζεται με τη δυνατότητα αναδρομικής επιβολής φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος). Η απόφαση αυτή είναι σημαντική γιατί παύει πλέον την ομηρεία των φορολογουμένων από τη φορολογική διοίκηση, ομηρεία οφειλόμενη στη μέχρι πρόσφατα θεώρηση ότι «πας έλλην φορολογούμενος είναι φοροφυγάς μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου». Η φορολογική διοίκηση πλέον, με σύμμαχό της την τεχνολογία μπορεί να ασκεί αποτελεσματικό φορολογικό έλεγχο σε υποθέσεις οι οποίες παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον ήτοι υποθέσεις φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής και δεν θα περιμένει την παράταση της παράτασης που ενθαρρύνει την απραξία θέτοντας σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον. Πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα κάθε φορολογούμενος να μπορεί να προγραμματίζει την οικονομική του δραστηριότητα και να γνωρίζει τις οριστικές οφειλές του έγκαιρα έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετώπιζε με τη συσσώρευση από τον έλεγχο οφειλών αναγομένων προ δεκαετίας ή δεκαπενταετίας.

Ο Γιώργος Κορομηλάς είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών