Η υποβολή του Μηχανογραφικού θα γίνει φέτος όπως και πέρυσι ηλεκτρονικά. Οι διαδικασίες υποβολής άρχισαν την Τετάρτη 21 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 14 Ιουλίου. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι http://exams.it.minedu.gov.gr. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι:
Α) Από το λύκειο από το οποίο αποφοίτησες παίρνεις τον 8ψήφιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).
B) Εισέρχεσαι με τον κωδικό ασφαλείας στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου. Κάνεις μια πρώτη επιλογή με όσες προτιμήσεις θέλεις (δοκιμή) και επιλέγεις «Προσωρινή αποθήκευση». Τη διαδικασία προσωρινής αποθήκευσης μπορείς να την κάνεις όσες φορές θέλεις, αλλάζοντας τις προτιμήσεις σου.
Γ) Οριστικοποιείς το Μηχανογραφικό σου και το υποβάλλεις ηλεκτρονικά.
Προσοχή! Μετά την οριστικοποίηση το Μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.
Δ) Αν ανήκεις σε κάποια ειδική κατηγορία πρέπει να έχεις έτοιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ημερομηνία όχι μεταγενέστερη από την ημερομηνία υποβολής του Μηχανογραφικού. Τα δικαιολογητικά θα τα καταθέσεις στη σχολή επιτυχίας. Αν είναι ελλιπή ή ψευδή, θα διαγραφείς και θα τιμωρηθείς με αποκλεισμό από τις Πανελλαδικές για δύο χρόνια.
Ε) Οταν εισέλθεις στη σελίδα του υπουργείου ακολουθείς τα αναλυτικά βήματα για τη συμπλήρωση. Μπορείς να κάνεις όσους συνδυασμούς θέλεις και να τους τροποποιήσεις, χωρίς όμως να κάνεις οριστικοποίηση.
ΣΤ) Οταν κάνεις οριστικοποίηση μην ξεχάσεις να κρατήσεις αντίγραφο στο οποίο θα υπάρχει και ο αριθμός πρωτοκόλλου.
H σειρά προτίμησης
Πρέπει να γνωρίζεις ότι αν ανήκεις σε κάποια ειδική κατηγορία, θα κριθείς πρώτα όπως όλοι οι υποψήφιοι για όλες τις σχολές που δήλωσες. Ωστόσο θα διεκδικείς και επιπλέον θέσεις που προσφέρονται στην ειδική κατηγορία που δήλωσες ότι ανήκεις. Στην κατηγορία αυτή θα υπάρχουν διαφορετικές βάσεις.
Για τις ειδικές κατηγορίες θα πρέπει να ικανοποιείς και κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
Οι ειδικές κατηγορίες είναι: α) Πολύτεκνοι. β) Τρίτεκνοι. γ) Κοινωνικά κριτήρια (αδελφός που σπουδάζει σε άλλη πόλη, ορφανοί, μέλος οικογένειας με σοβαρή ασθένεια, θύματα τρομοκρατίας). δ) Ελληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης.
Προσοχή! Η σειρά προτίμησης και μόνο αυτή, σε συνδυασμό με τα μόρια που συγκεντρώνεις, θα καθορίσουν τη σχολή στην οποία θα εισαχθείς.
Θέτουμε τον αριθμό 1 στη σχολή που προτιμάμε από το σύνολο των σχολών δύο Επιστημονικών Πεδίων (μπορούμε να επιλέξουμε το πολύ δύο Επιστημονικά Πεδία).
Θέτουμε τον αριθμό 2 στην επόμενη σχολή που θέλουμε να εισαχθούμε, αν τα μόριά μας δεν επαρκούν για την πρώτη μας επιλογή.
Ομοίως συνεχίζουμε θέτοντας τους αριθμούς 3, 4, 5, ... στις επόμενες προτιμήσεις μας.
Προσέχουμε η αρίθμηση να είναι συνεχής χωρίς επαναλήψεις ή παραλείψεις αριθμών.
Τα σφάλματα των υποψηφίων
Α) Πολλοί υποψήφιοι πιστεύουν ότι αν δηλώσουν κάποια σχολή με καλύτερη σειρά προτίμησης θα κάνουν την εισαγωγή τους ευκολότερη. Μεγάλο λάθος.
Αν ένας υποψήφιος δηλώσει μια σχολή πρώτη και πάρει, π.χ., 13.000 μόρια και κάποιος άλλος την ίδια σχολή τελευταία και πάρει 13.001 μόρια και δεν έχει καταφέρει να εισαχθεί σε άλλη, τότε αυτός που συγκέντρωσε έστω και ένα μόριο περισσότερο θα εισαχθεί και ας είναι η τελευταία του προτίμηση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Και μόνο αν υπάρξει τελική ισοβαθμία εισάγονται όσοι ισοβαθμούν.
Προσοχή! Ειδικά για τις στρατιωτικές σχολές, σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται ως τρίτο κριτήριο η σειρά προτίμησης.
Β) Πολλοί υποψήφιοι δηλώνουν τις σχολές κοιτάζοντας μόνο τα μόρια της περασμένης χρονιάς αρχίζοντας από την πιο υψηλόβαθμη, με φθίνουσα σειρά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το πόσο τους ενδιαφέρει η σχολή.
Αν αυτό ήταν σωστό, θα τοποθετούσαμε τις σχολές με φθίνουσα σειρά και όλα τα Μηχανογραφικά θα ήταν ομοιότυπα.
Οταν δηλώνουμε τις προτιμήσεις λαμβάνουμε υπόψη μόνο το πόσο μας ενδιαφέρει κάποια σχολή και όχι τα μόρια που χρειαζόταν πέρυσι.
Μια σχολή με χαμηλότερα μόρια, για πολλούς μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια άλλη με υψηλότερα μόρια.
Στην πιθανή απορία κάποιων ότι δηλώνοντας κάποια σχολή που απαιτεί λιγότερα μόρια, αποκλείουμε μια άλλη με υψηλότερα απαντάμε:
Μπαίνεις εκεί όπου πραγματικά επιθυμείς και συνειδητά αποκλείεις κάποια που δεν σου αρέσει, άσχετα με τα μόρια που έχεις.
Συνιστούμε να δείτε τις βάσεις μετά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, απλά και μόνο για να προβλέψετε σε ποιες σχολές έχετε ελπίδα να εισαχθείτε.
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι επιτυχόντες σε μια σχολή εισάγονται υποχρεωτικά σε αυτή και δεν μπορούν να επιλέξουν άλλη, έστω και αν συγκεντρώνουν πολύ περισσότερα μόρια.
Αφού γίνει εγγραφή σε κάποια σχολή μπορεί να γίνει αίτηση μετεγγραφής.
Η αίτηση όμως αυτή μπορεί να γίνει τον Σεπτέμβριο, αν βέβαια κάποιος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μετεγγραφή του σε άλλη πόλη.

Ολες οι αλλαγές που ισχύουν φέτος
Οι μετεγγραφές, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις
Πριν αρχίσεις να συμπληρώνεις το Μηχανογραφικό σου, πρέπει να εξετάσεις με μεγάλη προσοχή αν συγκεντρώνεις τα απαραίτητα μόρια προκειμένου να μετεγγραφείς σε μια σχολή κοντά στον τόπο της κατοικίας σου. Οι μετεγγραφές θα γίνονται με μοριοδότηση. Δεν αρκεί μόνο το χαμηλό κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα ή να είναι κάποιος ορφανός ή μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή να έχει αδελφό φοιτητή κ.λπ. για να θεωρείται βέβαιη ή πολύ πιθανή η μετεγγραφή του, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Για καθέναν από τους παραπάνω λόγους και για μερικούς άλλους αντιστοιχούν συγκεκριμένα μόρια, τα οποία αθροιζόμενα και κατά φθίνουσα σειρά καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας στις μετεγγραφές.
Συνιστούμε στους υποψηφίους που για διάφορους λόγους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να σπουδάσουν σε μια σχολή μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί σε περίπτωση που δεν μετεγγραφούν θα είναι υποχρεωμένοι για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια να φοιτήσουν στη σχολή που πέτυχαν, αν θέλουν να συνεχίσουν.
Το νομοσχέδιο του υπουργείου
1. Εως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα ΑΕΙ κοινοποιούν στο υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά στις λειτουργικές δυνατότητες των σχολών και τμημάτων του ιδρύματος ως προς τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να μετεγγράψουν, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Οι φοιτητές των ΑΕΙ, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Τουρισμού που εγγράφηκαν είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης, τεκμαίρουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ΑΕΙ στο οποίο φοιτούν.
4. Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή (α) από τμήμα ή σχολή του ιδίου ΑΕΙ και (β) από τμήμα ή σχολή ΑΕΙ που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια. Αν το τμήμα ή η σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας, ο φοιτητής δικαιούται να μετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του έχοντος την επιμέλειά του.
5. Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνο από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων κατά το έτος αναφοράς, ανά σχολή ή τμήμα/εισαγωγική Κατεύθυνση των ΑΕΙ, όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες σχολές ή τμήματα. Οι σχολές ή τα τμήματα εκάστου ΑΕΙ μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.
6. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων για τις αντίστοιχες σχολές ή τμήματα έως δύο διαφορετικών ΑΕΙ.
7. Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από μία σειρά από κριτήρια, μεταξύ των οποίων είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα, αν ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης οικογένειας ή ορφανός και από τους δύο γονείς.
8. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, β) Φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ.151/17897/Β6/14 (Β' 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. 

Ο Αντώνης Φλωρόπουλος είναι Διευθυντής των Φροντιστηρίων «Ομόκεντρο» και «Ανθρωπιστικές Σπουδές»