Το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση αντιστρατεύεται ιδεολογικά και στην πράξη την ανάπτυξη είναι πρόδηλο, όχι μόνο από τα προσκόμματα που η ίδια παρεμβάλλει σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια –ειδικά τις προερχόμενες από τον ιδιωτικό τομέα –αλλά και από τα έως τώρα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, τα οποία δυστυχώς βιώνουμε όλοι μας. Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι αντιρρήσεις που εξέφρασε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τη διενέργεια ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εκπαίδευση συνιστά καίριο εργαλείο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και, μαζί με την τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία, μπορούν να προσφέρουν σημαντικές θέσεις εργασίας, δημιουργώντας παράλληλα προϊόντα και υπηρεσίες κατά κανόνα εξαγώγιμα, κάτι που έχουν αναγνωρίσει και αξιοποιήσει οι ανεπτυγμένες χώρες. Η Ανώτατη Εκπαίδευση –βαθμίδα της εκπαίδευσης που συνδέεται άρρηκτα με την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη –στην Ελλάδα παρουσιάζει αρκετά θετικά χαρακτηριστικά, παρά τις όποιες –δομικές κυρίως –αδυναμίες της. Μεταξύ αυτών, το υψηλό επίπεδο ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού, η διδασκαλία όλων των βασικών ειδικοτήτων των επιστημονικών κατευθύνσεων, η ικανοποιητική ερευνητική δραστηριότητα, η εύρυθμη λειτουργία χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού των πανεπιστημίων μας, που φέρνει εις πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο υπό αντίξοες συνθήκες.

Τη στιγμή λοιπόν που τα ελληνικά πανεπιστήμια αναζητούν ευκαιρίες και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που θα τα καταστήσουν πιο δυναμικά και ανταγωνιστικά διεθνώς, δίνοντας μια αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να «κλείσει την πόρτα» σε προσπάθειες που στόχο έχουν να δημιουργήσουν νέες εστίες εξωστρέφειας καθώς και νέες πηγές χρηματοδότησης, όπως μέσω της διενέργειας ξενόγλωσσων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποφάσισε την οργάνωση αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος με καταβολή διδάκτρων, με ευρύτερο στόχο την προσέλκυση φοιτητών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Κυβέρνηση όμως και το υπουργείο Παιδείας παραμένουν όμηροι των ιδεοληπτικών τους αγκυλώσεων, ακυρώνοντας κάθε επιστημονικά προοδευτική κίνηση και ωθώντας κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας στο εξωτερικό, προς αναζήτηση ελευθερίας επιλογών και αξιοποίησης των ικανοτήτων του.

Στην ίδια κατεύθυνση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ακανθώδες ζήτημα της κρατικής αποκλειστικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η δυνατότητα σύστασης ιδιωτικών πανεπιστημίων –υπό αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια –θα έχει εξαιρετικά σημαντικά οφέλη για την εκπαίδευση στη χώρα μας και συνεπώς για την ευμάρεια και ανάπτυξη γενικότερα. Αφενός, θα δώσει την ευκαιρία για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα οδηγήσει στη βελτίωση και των δημοσίων πανεπιστημίων, αφετέρου, θα αποτελέσει ευκαιρία να καταστεί η χώρα μας περιφερειακό κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης, προσελκύοντας χιλιάδες φοιτητές του εξωτερικού και σημαντικές επενδύσεις, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Για τη Νέα Δημοκρατία, η αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου, η ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και των συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ξενόγλωσσων προγραμμάτων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και η κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, αποτελούν βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη θλιβερή εσωστρέφεια που περιορίζει την αναπτυξιακή προοπτική του δημόσιου πανεπιστημίου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταστήσουμε τη χώρα μας περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και να δώσουμε μια ελπίδα στους νέους επιστήμονες.

Η Νίκη Κ. Κεραμέως είναι υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας