Στις 20 Μαρτίου 2006 και ώρα 17.00, η ΕΡΤ ξεκίνησε την εκπομπή του πρώτου επίγειου ψηφιακού καναλιού με τον τίτλο Πρίσμα+. Το νέο ψηφιακό κανάλι εξέπεμπε καθημερινά για επτά ώρες ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που μεταδιδόταν αρχικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία με νοηματική διερμηνεία και υπότιτλους, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες να το παρακολουθήσουν. Τους επόμενους μήνες ξεκίνησε το Σινέ+ και αργότερα το Σπορ+.

Στις 19 Αυγούστου 2011, ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Επικρατείας Ηλίας Μόσιαλος παρουσίασε τις αλλαγές στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Για το Πρίσμα+, προτάθηκε η αναβάθμιση της ποιότητας με έμφαση στα άτομα με αναπηρία και εμπλουτισμό του προγράμματός του μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικά κανάλια. Ομως, δεν προβλεπόταν η συνέχιση των Σινέ+ και Σπορ+.

Στις 30 Ιανουαρίου 2012, το τότε Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ενέκρινε τις κατευθυντήριες γραμμές που προέκυψαν κατόπιν ειδικής μελέτης για το περιεχόμενο και τη στρατηγική των τηλεοπτικών καναλιών της ΕΡΤ ΑΕ –τα Σινέ + και Σπορ + θα συγχωνεύονταν σε ψηφιακό κανάλι με τον τίτλο Σινεσπόρ και θα μετατρέπονταν σε δορυφορικό, κάτι που ουδέποτε έγινε.

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012, τα προγράμματα των τριών ψηφιακών καναλιών της ΕΡΤ Digital διέκοψαν τη λειτουργία τους κι αντικαταστάθηκαν από τα προγράμματα των BBC World News, Deutsche Welle και TV5 Europe.

Κ. ΜΕΤΑΞΑ