Την ίδια περίοδο που η ανεργία καλπάζει και η αγορά εργασίας έχει μετατραπεί σε ζούγκλα, η κυβέρνηση προχωρεί σε ασκήσεις επί χάρτου εξαγγέλλοντας ένα νέο πρόγραμμα για προσλήψεις 10.000 ανέργων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο πάντως για να εφαρμοστεί θα πρέπει να υιοθετεί από τους δανειστές.
Με το προτεινόμενο πρόγραμμα το επίδομα ανεργίας θα μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας, με την επιχείρηση να καλύπτει το υπόλοιπο ποσό ώστε ο ωφελούμενος να λαμβάνει τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό. Αυτό σημαίνει ότι ο άνεργος έχει την επιλογή είτε να παίρνει το επίδομα ανεργίας είτε να το χρησιμοποιήσει σαν μία επιταγή που θα επιτρέψει στον ιδιωτικό τομέα να τον προσλάβει. Με το πρόγραμμα αυτό για 12 μήνες θα υπάρχει μερική χρηματοδότηση καθώς το επίδομα ανεργίας γίνεται επίδομα εργασίας, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες που θα απομένουν θα χρηματοδοτείται από πόρους του ΟΑΕΔ. Οι επιχειρήσεις θα έχουν την υποχρέωση να συνεχίσουν την πρόσληψη για 3 μήνες.
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εικόνα της ανεργίας στο 24,1% είναι στατιστική και όχι πραγματική αφού πλέον η μία στις δύο προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα είναι με ευέλικτες μορφές απασχόλησης (τρίμηνα, τετράμηνα κ.ά.)
Τα στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ δείχνουν ότι:
Κάθε άνεργος είναι άνεργος περισσότερο από 2,5 έτη.
Σε 350.000 οικογένειες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος.
Η μακροχρόνια ανεργία (δηλαδή άνεργος πάνω από 12 μήνες) κινείται στο 73%.
Η ανεργία πλήττει κυρίως τους νέους και τις νέες (18-24 ετών), όπου ο ένας στους δύο είναι άνεργος (50,4%). 
Οι εννιά στους δέκα ανέργους βρίσκονται στο περιθώριο και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως στήριξη από τον ΟΑΕΔ ούτε ως επίδομα ανεργίας ούτε ως επιδότηση απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 10% των ανέργων λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  ενώ το πρόσθετο επίδομα των 200 ευρώ τον μήνα το λαμβάνει μόλις το 1,5% του συνόλου των εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων.
n Κατά την 4ετία των δύο Μνημονίων (2010-2014) καταγράφηκε αύξηση κατά 45% στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων και μείωση κατά 47% στον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος ανεργίας.
n Η πραγματική ανεργία στερεί από το ασφαλιστικό σύστημα πάνω από 7 δισ. ευρώ.