Στο κόκκινο λειτουργούν και τα νοσοκομεία, στα οποία υπάρχουν αποθέματα υλικών και φαρμάκων, οι διοικητές παραδέχονται όμως ότι καθημερινά αντιμετωπίζουν αιτήματα από προμηθευτές, κυρίως τροφίμων, για εκτέλεση παραγγελιών με μετρητά.