Η σειρά προτίμησης που αποφάσισες σε συνδυασμό με τα μόρια που συγκεντρώνεις θα καθορίσουν τη σχολή στην οποία θα εισαχθείς. Θέτεις τον αριθμό 1 στη σχολή που προτιμάς από το σύνολο των σχολών 2 Επιστημονικών Πεδίων (μπορείς να επιλέξεις το πολύ 2 Επιστημονικά Πεδία). Θέτεις τον αριθμό 2 στην επόμενη σχολή όπου θέλεις να εισαχθείς, αν πιστεύεις πως τα μόριά σου δεν επαρκούν για την πρώτη σου επιλογή. Ομοίως συνεχίζεις θέτοντας τους αριθμούς 3, 4, 5 κ.λπ. στις επόμενες προτιμήσεις σου. Να προσέχεις η αρίθμηση να είναι συνεχής χωρίς επαναλήψεις ή παραλείψεις αριθμών.
ΣΥΝΗΘΗ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Πολλοί υποψήφιοι πιστεύουν ότι αν δηλώσουν κάποια σχολή με καλύτερη σειρά προτίμησης θα κάνουν την εισαγωγή τους ευκολότερη. Μεγάλο λάθος. Αν ένας υποψήφιος δηλώσει μια σχολή πρώτη και πάρει π.χ. 13.000 μόρια και κάποιος άλλος την ίδια σχολή τελευταία και πάρει 13.001 μόρια και δεν έχει καταφέρει να εισαχθεί σε άλλη, τότε αυτός που συγκέντρωσε έστω και 1 μόριο παραπάνω θα εισαχθεί και ας είναι η τελευταία του προτίμηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης. Αν και πάλι υπάρξει ισοβαθμία, λαμβάνονται υπόψη τα 2 μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και μόνο αν υπάρξει τελική ισοβαθμία εισάγονται όσοι ισοβαθμούν.
Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι υποψήφιοι είναι το κατά πόσο θέλουν πραγματικά να σπουδάσουν σε μια σχολή. Πολλοί υποψήφιοι δηλώνουν τις σχολές κοιτάζοντας μόνο τα μόρια της περασμένης χρονιάς, αρχίζοντας από την πιο υψηλόβαθμη με φθίνουσα σειρά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το πόσο τους ενδιαφέρει η σχολή. Αν αυτό ήταν σωστό, θα τοποθετούσαμε τις σχολές με φθίνουσα σειρά και όλα τα Μηχανογραφικά θα ήταν ομοιότυπα. Οταν δηλώνουμε τις προτιμήσεις, λαμβάνουμε υπόψη μόνο το πόσο μας ενδιαφέρει κάποια σχολή και όχι τα μόρια που χρειαζόταν πέρυσι.
Μια σχολή με χαμηλότερα μόρια για πολλούς μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια άλλη με υψηλότερα μόρια. Στην πιθανή απορία κάποιων ότι δηλώνοντας κάποια που απαιτεί λιγότερα μόρια αποκλείουμε μια άλλη με υψηλότερα απαντάμε: Μπαίνεις εκεί όπου πραγματικά επιθυμείς και συνειδητά αποκλείεις κάποια που δεν σου αρέσει, άσχετα με τα μόρια που έχεις. Συνιστούμε να δείτε τις βάσεις μετά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού απλά και μόνο για να προβλέψετε σε ποιες σχολές έχετε ελπίδα να εισαχθείτε.
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι επιτυχόντες σε μια σχολή εισάγονται υποχρεωτικά σ' αυτή και δεν μπορούν να επιλέξουν άλλη, έστω και αν συγκεντρώνουν πολύ περισσότερα μόρια, εκτός βέβαια αν εγκριθεί η μετεγγραφή τους σε μια συγκεκριμένη σχολή.
Ο Αντώνης Φλωρόπουλος είναι διευθυντής των Φροντιστηρίων Ομόκεντρο