Ηοικονομία της Αιγύπτου βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς μεταμόρφωσης. Η οικονομία ανακάμπτει με ανάπτυξη που ξεπέρασε το 5% στο πρώτο μισό του οικονομικού έτους που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Οι επενδύσεις ανακάμπτουν. Ο τουρισμός αρχίζει να αυξάνεται ξανά. Η κυβέρνηση έχει τρεις σημαντικούς πυλώνες για διατηρήσιμες οικονομικές μεταρρυθμίσεις:

n Την αύξηση των θέσεων εργασίας και την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας για επενδύσεις.

n Την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, του ενεργειακού κλάδου, των υποδομών και της τεχνολογίας.

n Τη δημιουργία μακροοικονομικού πλαισίου για να υπάρχει διατηρήσιμη υψηλή ανάπτυξη, τα οφέλη της οποίας θα μοιράζονται σε όλο τον πληθυσμό.

Την ίδια στιγμή χρειάζεται η ανάληψη σημαντικών δράσεων για την ενίσχυση της οικονομίας:

n Η βελτίωση της εφαρμογής πολιτικών για να εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα οικονομικά μέτρα.

n Η δημιουργία αναπτυξιακού μοντέλου που δεν θα βασίζεται μόνο κρατικές πολιτικές αλλά και σε μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

n Η αναδιάρθρωση των θεσμών για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη με στόχο την ευημερία του λαού και όχι μικρού αριθμού προνομιούχων.

n Η διεύρυνση της στήριξης των μεταρρυθμίσεων από το εξωτερικό.

Οι δράσεις αυτές είναι κρίσιμες εάν η Αίγυπτος θέλει να ξεπεράσει δεκαετίες οικονομικών προβλημάτων. Για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά χρειάζεται όχι μόνο αποφασιστικότητα στο εσωτερικό της χώρας αλλά και επαρκής στήριξη από το εξωτερικό.

Τα οφέλη μιας επιτυχημένης οικονομικής μεταμόρφωσης της Αιγύπτου θα είναι πολλά και δεν θα περιορίζονται μόνο στους πολίτες της χώρας. Μια δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη Αίγυπτος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας πιο ασφαλούς και σταθερής Μέσης Ανατολής.

Ο Μοχάμεντ ελ-Εριάν είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz και πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ανάπτυξης του προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. Εχει διατελέσει επικεφαλής της PIMCO.