Οι Γραμματείες Επικοινωνίας και Mέσωςν Ενημέρωσης αποτελούν στην πράξη απομεινάρια του υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, που ιδρύθηκε το 1994 και καταργήθηκε το 2004. Εκτοτε οι δύο Γραμματείες ανήκουν στην εποπτεία του πρωθυπουργού αλλά ουσιαστικά στον υπουργό Επικρατείας. Στη Μεταπολίτευση με το νομοθετικό διάταγμα 216/74, η Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών υπάγεται στο υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως έως το 1994. Μετά συγκροτείται σε υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ και με τον Νόμο 3242/2004 οι αρμοδιότητες του υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μεταφέρονται στον πρωθυπουργό και συνιστώνται δύο Γενικές Γραμματείες: η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες του καταργηθέντος υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι αρμοδιότητες του πρωθυπουργού εκχωρούνται στον υπουργό Επικρατείας. Με τον Νόμο 3734/2009 υπάγονται στο υπουργείο Εσωτερικών, ενώ με το προεδρικό διάταγμα 189/2009 μεταφέρονται στον πρωθυπουργό. Με το προεδρικό διάταγμα 96/2010 μεταφέρονται στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το 2011 μεταφέρονται και πάλι στον πρωθυπουργό. Με το προεδρικό διάταγμα 73/2011 η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, ενώ η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ανακατανέμονται οι υπαγόμενες υπηρεσίες. Με το προεδρικό διάταγμα 102/2014 μετονομάζονται σε Γραμματεία Ενημέρωσης και Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής.