Η πλειονότητα των μελετητών του Διαδικτύου, όπως αναφέρει πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου ερευνών Pew, υποστηρίζει ότι μέχρι το 2025 δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και οι χρήστες θα διαμοιράζονται περιεχόμενο στο Διαδίκτυο όπως σήμερα. Ορισμένοι όμως εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το «ανοικτό Διαδίκτυο» βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς απειλών, όπως:

1) Ενέργειες από κράτη να διατηρήσουν τον πολιτικό έλεγχο θα οδηγήσουν σε περισσότερο έλεγχο, φιλτράρισμα και εντέλει κατακερματισμό του Διαδικτύου. Οι μελετητές επισημαίνουν ότι χώρες όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν, η Τουρκία έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για να ελέγξουν τη ροή των πληροφοριών, όταν αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο ως απειλή για το ισχύον καθεστώς. Η Κίνα θεωρείται ότι έχει ασκήσει τη μεγαλύτερη λογοκρισία στο Διαδίκτυο.

2) Η αξιοπιστία του Διαδικτύου θα «εξαφανιστεί» στον απόηχο των αποκαλύψεων για κυβερνητική και επιχειρηματική παρέμβαση και πιθανόν μεγαλύτερο έλεγχο στο μέλλον. Οι μελετητές προβλέπουν ότι θα αυξηθούν οι έλεγχοι με αποτέλεσμα να περιοριστεί η άμεση πρόσβαση στη γνώση. Η Ντάνα Μπόιντ, γνωστή ερευνήτρια της Microsoft, υποστηρίζει ότι ο διαμοιρασμός δεδομένων θα επιμεριστεί σε γεωγραφικό επίπεδο και μάλιστα με προκλητικό τρόπο. Προβλέπει δε ότι το Διαδίκτυο τα επόμενα χρόνια θα τεθεί υπό κρατικό ή εταιρικό έλεγχο.

3) Οι πιέσεις που ασκούν οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο από την αρχιτεκτονική του Διαδικτύου στη ροή των πληροφοριών θα αμφισβητήσουν την ανοικτή δομή του. Υποστηρίζεται ότι η τάση για επιβολή κοστολόγησης των δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι θα ενημερώνονται στο μέλλον.

4) Υποστηρίζεται ότι τα συστήματα που θα λειτουργήσουν για να φιλτράρουν τη ροή περιεχομένου θα έχουν αρνητικές συνέπειες, ιδίως σε μια περίοδο που οι περισσότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών έχουν οικονομικά κίνητρα για να κοστολογήσουν κατά το δοκούν το περιεχόμενο.