Ενας στους τρεις ψυχικά ασθενείς που δήλωναν ως φιλοξενούμενους οι ιδιωτικές μονάδες ψυχικής υγείας - οι οποίες, σημειωτέων, χρηματοδοτούνται από το υπουργείο Υγείας - αποδείχτηκαν…φαντάσματα.

Αυτό είναι το συμπέρασμα ελέγχου της αρμόδιας Διεύθυνσης του υπουργείου Υγείας, μετά από σχετικό αίτημα της υφυπουργού Υγείας, κ. Ζέττας Μακρή.

Έτσι, τα αρχεία 272 μονάδων για ψυχικά πάσχοντες έγιναν φύλλο και φτερό, με τους ειδικούς να κάνουν διασταύρωση στοιχείων. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: 12.000 ανύπαρκτα ΑΜΚΑ ή ΑΜΚΑ ανθρώπων που δεν βρίσκονται στη ζωή.

«Εκπλήξεις» και στα έγκυρα ΑΜΚΑ

Ακόμη όμως και σε εκείνες τις περιπτώσεις που ταυτοποιήθηκε το ΑΜΚΑ των ψυχικά ασθενών, ο περαιτέρω έλεγχος απέδειξε ότι οι επιτήδειοι έβρισκαν τρόπους για να εξαπατούν, «μαγειρεύοντας» τα στοιχεία.

Το 30,54% των ΑΜΚΑ που δηλώθηκαν, δεν ανήκουν στους ασθενείς στους οποίους φαίνεται να τους παρέχονται υπηρεσίες από τις Μονάδες

- Το 18,85% των ασθενών λαμβάνουν υπηρεσίες από περισσότερες της μίας μονάδες ίδιου ή διαφορετικού τύπου, το μήνα αναφοράς, γεγονός για το οποίο έχει δοθεί εντολή διενέργειας επιτόπιων ελέγχων.

- Το 7,86% των ασθενών που διαμένουν σε μονάδες ψυχικής υγείας στεγαστικού τύπου επισκέπτονται και λαμβάνουν υπηρεσίες και από μονάδες ανοικτού τύπου, όπως Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες. Συνεπώς καταβάλλονται χρήματα για τον ίδιο ασθενή σε πολλές μονάδες. Ελέγχεται περαιτέρω το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε να διαπιστωθεί η ποικιλότητα τους.

- Το 1,31% των ασθενών διαμένουν ταυτόχρονα σε δύο μονάδες στεγαστικού τύπου (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα)

- Το 1,01% των ΑΜΚΑ αντιστοιχίζονται με μη έγκυρα βάσει των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 
- Το 40,42 % των ΑΜΚΑ δεν εμφανίζουν πρόβλημα

Το Υπουργείο ζητά πίσω τα χρήματα

Στον άμεσο συμψηφισμό των ποσών που προκύπτουν από τα ευρήματα, προχωρά η ηγεσία του υπουργείου. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση ο συμψηφισμός θα γίνει στην επόμενη χρηματοδότηση τον Ιούλιο του 2014.
Επιπλέον, η αρμόδια Υπηρεσία θα προβεί από αύριο:
- Στη διασταύρωση των στοιχείων των ευρημάτων και με τον ΕΟΠΥΥ γιατί ενδεχομένως επιβαρύνεται και o Οργανισμός
- Στη διαβίβαση του πορίσματος στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. για την περαιτέρω διερεύνηση και τον καταλογισμό ποσών, λόγω αρμοδιότητας, που προκαλούν ζημία στο δημόσιο.
- Στη διαβίβαση του πορίσματος στις εισαγγελικές αρχές για τη διερεύνηση ύπαρξης τυχόν ποινικών αδικημάτων.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, με το νέο τρόπο χρηματοδότησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ μκχ, η σπατάλη περιορίστηκε κατά 30.000.000 ευρώ (από 90.000.000 ευρώ περίπου, σε 60.000.000 ευρώ).

Με τους περαιτέρω ελέγχους, η μείωση της σπατάλης αναμένεται να περιοριστεί κατά 30% τουλάχιστον. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι το 2013, εστάλησαν για περαιτέρω έλεγχο το σύνολο των Φορέων ΝΠΙΔ μκχ για τα έτη 2004-2012 στο ΣΔΟΕ για προληπτικό έλεγχο, την Ε.Δ.Ο.Δ.Ε. και στο ΣΕΥΥΠ. Τρεις εξ αυτών ελέγχονται ήδη από τις Εισαγγελικές Αρχές.​