Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων είναι πραγματικότητα: μια ελληνική επιχείρηση δανείζεται – αν το κατορθώσει – με επιτόκια τριπλάσια σε σχέση με μια γερμανική ανταγωνίστριά της. Η ανεργία στην Ισπανία και στην Ελλάδα είναι δεκαπλάσια σε σχέση με τη Γερμανία και την Αυστρία. Μπορεί μια τέτοια Ευρώπη να έχει ένα κοινό μέλλον ευημερίας; Τα ίδια τα επίσημα στοιχεία το αμφισβητούν. Υφέρπει μάλιστα ο μεγάλος κίνδυνος της αμφισβήτησης του ευρωπαϊκού οράματος από τους λαούς του ευρωπαϊκού Νότου που υφίσταται τις συνέπειες των συνταγών της διαρκούς λιτότητας. Ο πλούσιος ευρωπαϊκός Βορράς οφείλει να λάβει το μήνυμα: η Ευρώπη των τεράστιων ανισοτήτων γίνεται όλο και περισσότερο απωθητική για εκείνους που υποφέρουν. Και η συνέχιση τέτοιων πολιτικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μόνο τη διάλυσή της – αλλά σε μια τέτοια περίπτωση χαμένοι θα είναι οι πάντες!