«Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, που προχώρησε στη θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατό να ελέγχονται με αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος».

Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφη απάντηση που απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, μετά από ερώτηση που είχε κατατεθεί στο υπουργείο Οικονομικών για την ανάγκη να ερευνηθούν έλληνες πολιτικοί και συγγενείς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η ερώτηση είχε κατατεθεί από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα, η οποία ανέφερε ότι με τον Ν. 3691/2008 «περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» έχει καθοριστεί ένα αυστηρό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με τη δέουσα επιμέλεια κάθε ύποπτο πελάτη που εντάσσεται στις «ομάδες υψηλού κινδύνου».

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, όπως αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, ανώτατοι δικαστικοί κ.α.

Όπως όμως υπογράμμιζε η βουλευτής, με τον Ν. 3691/2008 είχαν εξαιρεθεί από τα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας όσα πολιτικά πρόσωπα είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, επομένως όλοι οι έλληνες πολιτικοί και οι οικογένειες και συνεργάτες τους. Με το σκεπτικό αυτό, η βουλευτής ζητούσε από τον υπουργό Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή αν θα προτείνει να εξαλειφθεί η συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να μην υπάρχει πλέον εξαίρεση για τους πολιτικούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Όπως ωστόσο τονίζει ο κ. Στουρνάρας, στο έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, «η διάκριση που υπήρχε υπέρ των εγκατεστημένων στην Ελλάδα πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ως προς τα εφαρμοζόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, καταργήθηκε ήδη, δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 4170/2013. Κατά συνέπεια, στην κατηγορία των 'πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων', όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3691/2008, εντάσσονται πλέον τόσο τα αλλοδαπά όσο και τα ημεδαπά σχετικά πρόσωπα, για τα οποία ανεξαιρέτως προβλέπεται η εφαρμογή αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας εξαιτίας των δυνατοτήτων και, κατ΄επέκταση, των κινδύνων που άπτονται της πολιτικής φύσης της θέσης τους».

Όπως εξάλλου ενημερώνει ο υπουργός Οικονομικών, «με την τροποποίηση αυτή η χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force- FATF) που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012».

Ο κ. Στουρνάρας υπογραμμίζει επίσης ότι «σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος που προχώρησε σε μια τέτοια θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, ενώ σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στην υπό συζήτηση πρόταση της 4ης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από