Από τις 23 Σεπτεμβρίου έχουν τεθεί σε ισχύ οι εκπτώσεις στους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ για πολύτεκνες, τριτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά και υπερήλικες άνω των 75 χρόνων, οι οποίες κυμαίνονται απο 10% έως 60%.

Οι εκπτώσεις, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, θα ισχύσουν για έναν χρόνο.

Ειδικότερα:

- Για τετραμελείς (μονογονεικη με τρία παιδιά) εως 6μελεις οικογένειες ( δυο γονείς και τέσσερα παιδιά ή ένας γονέας και πέντε παιδιά) η έκπτωση στους λογαριασμούς είναι 10%.

- Για επταμελείς και οκταμελείς οικογένειες, η έκπτωση φθάνει το 35%

- Για εννεαμελείς μέχρι 13μελείς οικογένειες η έκπτωση στους λογαριασμούς φθάνει το 60%.

Διευκρινίζεται ότι στους δικαιούχους αυτής της ομάδας η έκπτωση θα χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται η προσέλευση των ενδιαφερομένων σε κάποιο από τα Κέντρα της ΕΥΔΑΠ.

Σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς των υπερηλίκων η έκπτωση είναι 30% και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- οι ενδιαφερόμενοι να είναι πάνω από 75 χρόνων και να ζουν μόνοι (να μην φιλοξενούνται)

- να έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρω ετησίως

- ο ετησίως λογαριασμός ύδρευσης-αποχέτευσης να μην υπερβαίνει τα 150 ευρω.

Σε αυτη την περίπτωση, προκειμένου να χορηγηθεί η έκπτωση, θα πρέπει οι δικαιούχοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους) να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο κέντρο της ΕΥΔΑΠ προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ( ή το διαβατήριο) και το πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.