Το Ιταλικό Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Inps άρχισε να επιστρέφει την Παρασκευή ποσά τα οποία είχε παρακρατήσει από τις συντάξεις που ξεπερνούν ετησίως τις 90.000 ευρώ μεικτά, επισημοποιώντας την κατάργηση των περικοπών, μετά από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ωστόσο, το συνδικάτο Cgil μίλησε γιαεπιλεκτική ευαισθησία του Δικαστηρίου και άμεση αντίδραση μόνο για τους πλούσιους συνταξιούχους. «Στην χώρα μας οι πλούσιοι τελικά δεν κλαίνε» δήλωσε, προσθέτοντας ότι την ίδια στιγμή «η απάντηση για όσους έχουν ανάγκη – άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, νέοι – είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά».

Η απόφαση επιστροφής των περικοπών αποτελεί άμεση συνέπεια της ετυμηγορίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου στις 6 Ιουνίου, το οποίο αποφάνθηκε ότι οι περικοπές αυτές αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και ειδικότερα στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

Θεωρήθηκε άδικο ότι μόνο οι συνταξιούχοι καλούνταν να καταβάλουν μέρος του εισοδήματός τους. Ανάλογη απόφαση είχε εκδοθεί, στο παρελθόν, και υπέρ διευθυντικών στελεχών και ανωτέρων υπαλλήλων του ιταλικού δημοσίου.

Οι περικοπές αυτές είχαν οδηγήσει στην παρακράτηση, από την 1η Αυγούστου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014, του 5% των συντάξεων από 90.000 μέχρι 150.000 ευρώ το χρόνο, του 10% για τις συντάξεις από 150.000 μέχρι 200.000 ευρώ και του 15% για όσες υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ ετησίως.

Το ύψος της «έκτακτης στήριξης των ταμείων του υπουργείου οικονομικών της Ρώμης», άγγιζε τα 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

«Στην χώρα μας οι πλούσιοι τελικά δεν κλαίνε. Γιατί το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο όταν ανεστάλησαν για δυο χρόνια, οι αυξήσεις των συντάξεων που ξεπερνούν μηνιαίως τα 1.200 ευρώ;» προστέθηκε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ιταλικό κεντροαριστερό συνδικάτο Cgil.