Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λιου, που αναμένεται για επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα την Κυριακή, κάλεσε τους Ευρωπαίους να επανεξετάσουν την πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας που ακολουθούν ώστε να δώσουν ώθηση την ανάπτυξη.

Σε άρθρο-παρέμβαση στην εφημερίδαFinancial Timesπου θα δημοσιευτεί στο φύλλο της Παρασκευής, οπότεξεκινά στη Μόσχα -και με δική του συμμετοχή- η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών της G20, σημειώνει:

«Η ζήτηση στην ευρωζώνη υποχωρεί επί οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα και βρίσκεται σήμερα στο 5%, κάτω από το επίπεδο όπου βρισκόταν το 2007 (…)Η Ευρώπη βρίσκεται τώρα σε θέση όπου μπορεί να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ενίσχυση της ζήτησης και στη μείωση της ανεργίας, το επίπεδο της οποίας έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα. (…)Έχουμε τεράστιο συμφέρον να δούμε την Ευρώπη να επιτυγχάνει. Η επανεξέταση του ρυθμού δημοσιονομικής εξυγίανσης (…) είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο αμερικανός υπουργός, προσθέτει ότι «θα ήταν επίσης πολύ σημαντικό να ληφθούν μέτρα για τη χορήγηση δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ενώαναφερόμενος στην Ιαπωνία σημειώνει ότι «η χώρα αυτή μπορεί να ωθήσει την ανάπτυξή της μειώνοντας τους περιορισμούς για την ίδρυση επιχειρήσεων και εντείνοντας τη συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας».