Περισσότεροι από 120.000 Έλληνες επιστήμονες έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν την Ελλάδα από το 2010 και να μεταναστεύσουν σε χώρες του εξωτερικού, καθώς παρά τα πολλά πτυχία, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά που έχουν αποκτήσει δεν μπορούν να βρουν δουλειά πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Λόη Λαμπριανίδη το ποσοστό των νέων επιστημόνων που επιλέγουν να φύγουν από την Ελλάδα αντιστοιχεί στο 10% του επιστημονικού προσωπικού της χώρος. Μάλιστα όπως δήλωσε στο «Έθνος» ο κ. Λαμπριανίδης, η φυγή των νέων επιστημόνων δεν οφείλεται στην οικονομική κρίση, αλλά η κρίση την ενίσχυσε.

«Βασικός λόγος γι' αυτή τη μετανάστευση είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για τους επιστήμονες. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να χρειάζονται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό», μας είπε ο κ. Λαμπριανίδης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν οι μισοί από τους επιστήμονες που μεταναστεύουν έχουν αποκτήσει τα πτυχία τους από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Επιλέγουν κυρίως ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλες εταιρείες που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους.