Αστεγοι

Πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας αστέγων ετοιμάζουν οι δήμοι Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιά. Η απόφαση όπως τροποποιήθηκε στις 15-2-2012 και υπογράφεται από τον υφυπουργό Υγείας Μάρκο Μπόλαρη, λέει ότι οι δήμοι θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα για ένα τρίμηνο με συμβεβλημένα ξενοδοχεία ώστε να βοηθήσουν τους αστέγους (φωτογραφία) που πλήττονται από τις καιρικές συνθήκες. Συνολικά οι δαπάνες του προγράμματος ανέρχονται σε 400.000 ευρώ (250.000 για το Δήμο Αθηναίων, 100.000 για τη Θεσσαλονίκη και 50.000 για τον Πειραιά).

Κουρτίνες

Πάνε πια οι εποχές που όταν άλλαζε ο υπουργός (ή ο υφυπουργός ή ο γενικός γραμματέας) άλλαζαν και οι κουρτίνες στα γραφεία. Η κρίση αλλάζει και τις συνήθειες. Το ποσό των 713,40 ευρώ δόθηκε λοιπόν για τον καθαρισμό και την επανατοποθέτηση 145 μέτρων κουρτίνας στο κτίριο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην οδό Πανεπιστημίου.

Εκδρομές

Το ποσό των 5.664 ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας για να πληρωθούν οι εκδρομές εσωτερικού των εκπαιδευτικών της Β’ Διεύθυνσης ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Αθήνας το πρώτο εξάμηνο του 2012. Η διατύπωση μοιάζει ασαφής αν τη συγκρίνει κανείς με μια άλλη απόφαση του ίδιου υπουργείου. Στην απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2012 εγκρίνεται το ποσό των 20.000 ευρώ για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης για συμμετοχή σε εκδρομές εσωτερικού υπαλλήλων της Β’ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για παρελθόντα έτη. Οι εκδρομές πληρώνονται εξτρά (για τους εκπαιδευτικούς).

Αποδοχές

Ακριβώς 2.100.000 ευρώ κοστίζουν στον δημόσιο κορβανά οι μετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των πολιτικών γραφείων μελών της κυβέρνησης, υφυπουργών και γενικών γραμματέων το έτος 2012. Από το 2013 και μετά όμως το ποσό πέφτει σε 1.800.000 ευρώ. Αντιθέτως, με την επισήμανση ότι «από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί», καθορίζονται οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Οι αποδοχές καθορίζονται βάσει των κανόνων της δημόσιας διοίκησης, που συνήθως αναγράφονται εις άπταιστον κρυπτογραφική διάλεκτο του τύπου «ο μισθός του Α’ βαθμού» και «εξελίσσεται σε 18 μισθολογικά κλιμάκια με εισαγωγικό το 18ο». Τη διάλεκτο αντιλαμβάνονται εύκολα μόνο οι μυημένοι στα μυστήρια του Δημοσίου που πιάνουν στον αέρα συντομογραφίες όπως Μ.Κ. (Μισθολογικό Κλιμάκιο) και γνωρίζουν ότι αυτό χορηγείται ανά διετία και δίνει αυτόματα αύξηση 2%. Από ό,τι φαίνεται το κλειδί είναι ο μισθός του 18ου κλιμακίου, που σπάνια αναφέρεται με αριθμό για να δημιουργείται μεγαλύτερο σασπένς.

Χρέη

Σε έκδοση δύο ομολόγων πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας προέβη το ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να πληρωθεί χρέος 9.943.697 ευρώ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προς την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Οπως φαίνεται από την απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, πρόκειται για πολύ παλιά ιστορία που αφορά τη δημιουργία του πανεπιστημίου σε ένα τμήμα του παλιού Εβραϊκού Νεκροταφείου. Για την έκταση αυτή όμως δεν είχε δοθεί ποτέ αποζημίωση. Μάλιστα η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης είχε ασκήσει αγωγή κατά του ΑΠΘ στις 21-9-1961. Αγωγή από την οποία παραιτήθηκε τελικά ώστε να κλείσει το θέμα.

Αμοιβές

Σύμβαση μίσθωσης έργου υπέγραψε η κ. Σ.Σ. για να καθαρίζει τη ΔΟΥ (Εφορία) στη Σκόπελο. Η σύμβασή της είναι έως τα τέλη του 2012 και ασφαλώς η εργαζόμενη δεν δικαιούται επίδομα εορτών, αδείας κ.λπ. Η κ. Σ.Σ. θα πρέπει να καθαρίζει την Εφορία της Σκοπέλου τρεις φορές την εβδομάδα, τις απογευματινές ώρες και η αμοιβή της είναι 580 ευρώ (μεικτά) τον μήνα. Ανάγκες καθαριότητας όμως έχει και η ΔΟΥ Ρεθύμνου. Και εκεί επιλέχτηκε η σύμβαση έργου. Οι όροι είναι διαφορετικοί: η σύμβαση έργου της κ. Κ.Β. είναι δίμηνη, το ωράριο εργασίας τέσσερις ώρες καθημερινά (14.00 – 18.00) και η αμοιβή μηνιαίως είναι 460 μεικτά… Από αυτά αφαιρείς κρατήσεις ΙΚΑ, (81,18 ευρώ εργοδότη και 46,29 ευρώ εργαζομένου) και άλλα 6,65 ευρώ για το ΜΤΠΥ. Φυσικά η καθαρίστρια της ΔΟΥ Ρεθύμνου, όπως και στη Σκόπελο δεν δικαιούται ούτε κανονική άδεια ούτε γονική άδεια ούτε δώρα. Αποδέχτηκε τους όρους της σύμβασης «χωρίς επιφυλάξεις» και ίσως μέσα της να αισθάνεται και πολύ τυχερή που λαμβάνει περίπου 300 ευρώ (καθαρά) τον μήνα.