Την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων των λογιστών, των φοροτεχνικών, των αναλογιστών και των ορκωτών εκτιμητών υποδεικνύει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με γνωμοδότηση που ανακοίνωσε χθες στα πλαίσια των εισηγήσεων που πρέπει να κάνει για συνολικά 45 κλειστά επαγγέλματα, στα πλαίσια της απελευθέρωσης που ζητά η τρόικα.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εξετάζοντας τις συνθήκες άσκησης των συγκεκριμένων επαγγελμάτων, κατέληξε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η απελευθέρωση σε τέσσερα από τα δώδεκα επαγγέλματα που εξέτασε σε πρώτη φάση.

Υπότιτλος. Για τους ορκωτούς εκτιμητές η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος ώστε να διατηρήσουν τους περιορισμούς πρόσβασης στο επάγγελμά τους (κλειστός αριθμός επαγγελματιών), στα αποκλειστικά δικαιώματα παροχής εκτιμητικών υπηρεσιών, στην απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από νομικά πρόσωπα και υπηκόους άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στον καθορισμό αμοιβών (προκαθορισμένο ποσό αμοιβής). Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να αρθούν.
Προτείνεται επίσης από την Επιτροπή να καταργηθεί η ρύθμιση της ανάθεσης εκτιμητικών εργασιών από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) σε ορκωτό εκτιμητή δικής του επιλογής, να διευρυνθεί η βάση του ΣΟΕ με την εισδοχή φυσικών και νομικών προσώπων με προσόντα και πιστοποιήσεις αντίστοιχες με αυτές των ορκωτών εκτιμητών, και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και να δημιουργηθεί μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών ανά ειδικότητα.
Σε ό,τι αφορά τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και σε μη μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και να επανεξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας γραφείου και τη διαδικασία πιστοποίησης. Για τους αναλογιστές προτείνεται να επανεξεταστεί το σύστημα διεξαγωγής των επαγγελματικών εξετάσεων, προς την κατεύθυνση του να ενισχυθεί ο ρόλος του κρατικού φορέα, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ποσοτικοί φραγμοί εισόδου.

Υπότιτλος. Την ίδια ώρα η Επιτροπή γνωμοδότησε ότι για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας θα πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς της προηγούμενης άδειας, αναφορικά με μια σειρά εννέα επαγγελμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που καλύπτουν την κατασκευή και εμπορία όπλων, εκρηκτικών υλών, γόμωσης φυσιγγίων, πυροτεχνίας και φωτοβολίδων, καθώς και τη λειτουργία και εργασία προσωπικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας και γραφεία έρευνας. Ομως επισημαίνει ότι επιβάλλεται να προχωρήσουν η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των προϋποθέσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση της σχετικής άδειας.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από