Πράσινο φως για την πρόσληψη 1.509 εργαζομένων στους δήμους με σύμβαση μίσθωσης έργου ή ορισμένου χρόνου έδωσε η κυβέρνηση.
Οι θέσεις πήραν έγκριση στο τέλος του 2011 από την αρμόδια τριμελή υπουργική επιτροπή και η κατανομή τους προωθήθηκε στους δήμους από την αναπληρώτρια υπουργό Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει νέο κύμα αιτημάτων και από άλλους δήμους για την κάλυψη αντίστοιχων θέσεων.
Πρόκειται για 1.348 θέσεις που αφορούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε 66 δήμους της χώρας, μεταξύ άλλων ειδικότητες μουσικών για την κάλυψη αναγκών στα δημοτικά ωδεία καθώς και προσωπικό για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, βρεφονηπιοκόμοι κ.ά.
Οι υπόλοιπες 161 θέσεις προορίζονται για δράσεις που εκπονούνται μέσω ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και αφορούν 16 δήμους.
Κάθε δήμος θα εκδώσει μεμονωμένη προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων που του αναλογούν και θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις.

Τα κριτήρια. Οι προσλήψεις θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στον νόμο Πεπονή και θα ληφθούν υπόψη προσόντα όπως οι τίτλοι σπουδών, η γνώση ξένων γλωσσών, η πιθανή προϋπηρεσία, καθώς και κοινωνικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων η ηλικία, ο χρόνος ανεργίας, η πολυτεκνική ιδιότητα ή εκείνη τέκνου πολυτεκνικής οικογένειας και η αντίστοιχη για μονογονεϊκή οικογένεια.
Η έγκριση για τις θέσεις αυτές δόθηκε με δεδομένο πως λόγω του χαρακτήρα τους δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των δήμων. Η διάρκεια απασχόλησης κυμαίνεται από 5 έως και 12 μήνες, ανάλογα με τη θέση και την υπηρεσία.

Νέες προσλήψεις 35.000 ανέργων
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012 θα ακολουθήσει και η έγκριση για την πρόσληψη 35.000 ανέργων μέσα από το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας στους δήμους. Πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά κυρίως εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί για 135 ημέρες κατά το τρέχον έτος. Ανάλογο πρόγραμμα θα τρέξει τους επόμενους μήνες, που προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών