Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς. Στην Εθνική, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε, καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο και πλέον ο δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει το 11%. Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αvέρχεται στo πoσό τωv 6.137.952.410 ευρώ και διαιρείται σε 956.090.482 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η καθεμία, σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, και σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η καθεμία.
Η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 380 εκατ. ευρώ με έκδοση 1.266.666.666 νέων προνομιούχων μετοχών υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας. Είχε προηγηθεί απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23 Δεκεμβρίου για χρήση του νόμου του 2008 περί στήριξης των τραπεζών. Η αύξηση ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου κατά μία ποσοστιαία μονάδα, διαμορφώνοντας τον συνολικό δείκτη στο 9,8%.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από