Να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη μπορούν οι άνεργοι άνω των 55 ετών που βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότησή τους στον ιδιωτικό τομέα. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου έχει καταγγελθεί μετά τις 15 Ιουλίου 2010 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι από 55 έως 64 ετών και να έχουν συνολικά 4.500 ημέρες εργασίας.
Σημειώνεται πως στο κόστος της αυτασφάλισης συμμετέχει υποχρεωτικά ο πρώην εργοδότης, ως εξής:
n Σε ποσοστό 50% για ασφαλισμένους από 55 έως 60 ετών μέχρι και τρία έτη.
n Σε ποσοστό 80% για ασφαλισμένους από 60 έως 64 ετών μέχρι και τρία έτη.
Το υπολειπόμενο κόστος της αυτασφάλισης (50% στην πρώτη περίπτωση και 20% στη δεύτερη) καταβάλλεται από τον κλάδο του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός Αλληλεγγύης).
Στην απόφαση προβλέπεται πως ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτερο μισθό, όπως αυτός ορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει ακόμα να γνωρίζουν πως:
n Ο χρόνος της αυτασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
n Η αυτασφάλιση διενεργείται για 25 ημέρες τον μήνα (με εξαίρεση τον μήνα της απόλυσης).
n Η έναρξη της αυτασφάλισης γίνεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
n Επιμήκυνση του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους ΛΑΕΚ μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Δικαιολογητικά. Το δικαίωμα για την ένταξη στο καθεστώς της αυτασφάλισης ασκείται με την υποβολή αίτησης στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος άνεργος.
2. Θεωρημένο αντίγραφο ΚΣΕ από τον ΟΑΕΔ.
3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης και, σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση - βεβαίωση του φορέα ή των φορέων για τον χρόνο ασφάλισης του αιτούντος, από την οποία να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και ότι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Νομίμως θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιου φορέα από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.
5. Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, άδεια διαμονής σε ισχύ.
Η αυτασφάλιση δύναται να συνεχιστεί με την προϋπόθεση της υποβολής σχετικής αίτησης προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ενδιαφερόμενο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από