ΑΜΕςη ΕΦΑΡΜΟΓΗ των µέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το ιστορικό Κέντρο της Αθήνας ζητά µε ψήφισµά του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης. Εµφαση δίνεται στην αποτελεσµατική φύλαξη των συνόρων και στη δηµιουργία χώρων διαµονής των υπό απέλαση παράνοµων µεταναστών σε περιοχή εκτός Αθήνας. Κατά τη συνεδρίαση τονίστηκε η ανάγκη αποκέντρωσης παρεχόµενων υπηρεσιών σε ευπαθείς οµάδες, όπως είναι τα συσσίτια ή οι µονάδες του ΟΚΑΝΑ. Στο ψήφισµα σηµειώνεται πως µέσα στον Ιούνιο θα καθιερωθεί ο θεσµός του δηµοτικού αστυνοµικού της γειτονιάς.