Δίνει σοβαρά τεστ με τις Ελπίδες και «μεγαλώνει» προπονητικά