Χαρακτηριστικά πολυκύτταρης καταιγίδας είχε η χθεσινή σφοδρή νεροποντή που έπληξε τη Θεσσαλονίκη.