Το «Σκορ Γκανιάν 6» περιλαμβάνει την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η και 6η ιπποδρομία, ενώ το «Σκορ Γκανιάν 4» περιλαμβάνει την 5η, 6η, 7η και 8η ιπποδρομία.