1962: «Ο αναβρασμός της κοινής γνώμης εναντίον του νέου Αρχιεπισκόπου κ. Ιακώβου (φωτό) , εκορυφώθη χθες και επεισόδια διεδραματίσθησαν εις πολλούς εκ των 128 ναών των Αθηνών όταν ανεγνώσθη η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου διά της οποίας αναγγέλλεται η εκλογή. Η εγκύκλιος αύτη δεν ανεγνώσθη εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν εκ του φόβου επεισοδίων ενώ εις άλλους το πλήθος αντέδρασεν με κραυγάς “ανάξιος”».

(«ΤΑ ΝΕΑ»)