Οι κ.κ. Γεώργιος Μαντάνης και Ιωάννης Κακαράς, καθηγητές του ΤΕΙ Λάρισας, γράφουν για το άρθρο 24 και τη νομιμοποίηση των καταπατήσεων:

«Δυστυχώς, με εντελώς απαράδεκτο τρόπο τίθεται, ξανά, από την ελληνική κυβέρνηση (όπως έγινε και το 2001 με την τότε αναθεώρηση του Συντάγματος) το μείζον ζήτημα της “αναθεώρησης” του άρθρου 24 του Συντάγματος, που στόχο έχει τον αποχαρακτηρισμό εκατομμυρίων στρεμμάτων δασικών εκτάσεων- υπολογίζονται σε περίπου 40.000.000 στρέμματα- και την παράδοση αυτών προς “οικιστική ανάπτυξη”! Τι θλιβερό! Το ίδιο το ελληνικό κράτος να είναι αδύναμο να προστατεύσει τους λίγους εναπομείναντες πνεύμονες της ελληνικής περιφέρειας και των αστικών κέντρων (εκεί βρίσκονται προφανέστατα και τα μεγάλα ιδιοτελή συμφέροντα). Το κράτος μας, το μοναδικό μεταξύ των “πολιτισμένων” χωρών του πλανήτη, θα επιχειρήσει εντός του 2007 να “καταστρέψει” ενσυνείδητα τα δασικά μας οικοσυστήματα προς χάρη των τεράστιων κερδοσκοπικών συμφερόντων. Είναι βέβαιο ότι θα συντελεστεί ένα ακόμη “έγκλημα” εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Κι αυτό διότι με βάση την προτεινόμενη από τη σημερινή κυβέρνηση αναθεώρηση, κάθε έκταση θα κρίνεται αν είναι δασική ή μη δασική από τις αντίστοιχες αεροφωτογραφίες του έτους 1975 και όχι από αυτές του 1945 ή του 1960. Δηλαδή η αυθαίρετη αυτή ρύθμιση θα συνδράμει στη νομιμοποίηση όλων των καταπατήσεων των δημόσιων δασικών εκτάσεων που πραγματοποιήθηκαν τα χρόνια μεταξύ 1945 ή 1960 και 1975, ειδικά δε την εποχή της μαύρης δικτατορίας (1967- 1974)! ».