1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4, 6, 5, 3. Γ.: 27,31. Π.:

33,72-0,64. Δ.: 4Χ6=20,46. Φ.:

4Χ6=52,13. ΤΡΙΟ: 4Χ5Χ6=25,03. ΤΡΑ.:

4Χ6Χ5=246,82. ΤΕ.: 4Χ6Χ5Χ3=636,94.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 6, 4, 5, 1. Γ.: 2,59. Π.:

1,43-0,79. Δ.: 4Χ6=2,10. Φ.: 6Χ4=6,12. Σ.: 4Χ6=96,23. Σ. Δ.: 4Χ6Χ4Χ6=92,82. Σ. Φ.: 4Χ6Χ6Χ4=1.670,58. ΤΡΙΟ:

4Χ5Χ6=7,68. ΤΡΑ.: 6Χ4Χ5=42,49. ΤΕ.:

6Χ4Χ5Χ1=103,58.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 3, 4, 1, 6. Γ.: 1,46. Π.:

1,06-0,74. Δ.: 3Χ4=1,81. Φ.: 3Χ4=3,81. Σ.: 6Χ3=10,04. Σ. Δ.: 4Χ6Χ3Χ4=7,72. Σ. Φ.: 6Χ4Χ3Χ4=40,24. ΤΡΙΟ: 1Χ3Χ4=3,10. ΤΡΑ.: 3Χ4Χ1=13,17. ΤΕ.:

3Χ4Χ1Χ6=34,89.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4, 5, 7, 2. Γ.: 1,14. Π.:

0,80-1,43. Δ.: 4Χ5=3,96. Φ.: 4Χ5=5,12. Σ.: 3Χ4=3,33. Σ. Δ.: 3Χ4Χ4Χ5=16,40.

Σ..Φ.: 3Χ4Χ4Χ5=38,86. ΤΡΙΟ:

4Χ5Χ7=2,47. ΤΡΑ.: 4Χ5Χ7=10,13. ΤΕ.:

4Χ5Χ7Χ2=17,91.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 2, 6, 5, 1. Γ.: 1,36. Π.:

1,05-2,41. Δ.: 2Χ6=15,54. Φ.:

2Χ6=29,42. Σ.: 4Χ2=4,57. Σ. Δ.:

4Χ5Χ2Χ6=171,82. Σ. Φ.:

4Χ5Χ2Χ6=382,35. ΤΡΙΟ: 2Χ5Χ6=15,03. ΤΡΑ.: 2Χ6Χ5=99,01. ΤΕ.:

2Χ6Χ5Χ1=458,22.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 3, 4, 1, 8. Γ.: 1,48. Π.:

1,06-0,57. Δ.: 3Χ4=1,48. Φ.: 3Χ4=2,68. Σ.: 2Χ3=8,44. Σ. Δ.: 2Χ6Χ3Χ4=81,91. Σ. Φ.: 2Χ6Χ3Χ4=526,75. ΤΡΙΟ:

1Χ3Χ4=3,19. ΤΡΑ.: 3Χ4Χ1=11,21. ΤΕ.:

3Χ4Χ1Χ8=250,82.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 9, 4, 8, 2. Γ.: 3,72. Π.:

1,69-1,99. Δ.: 4Χ9=19,25. Φ.:

9Χ4=69,64. Σ.: 3Χ9=15,61. Σ. Δ.:

3Χ4Χ4Χ9=201,77. Σ. Φ.:

3Χ4Χ9Χ4=676,25. ΤΡΙΟ: 4Χ8Χ9=26,34. ΤΡΑ.: 9Χ4Χ8=302,00. ΤΕ.:

9Χ4Χ8Χ2=1.991,53.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1, 7, 6. Γ.: 5,59. Π.:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. Δ.: 1Χ7=24,54. Φ.:

1Χ7=53,01. Σ.: 9Χ1=59,15. Σ. Δ.:

4Χ9Χ1Χ7=747,23. Σ. Φ.:

9Χ4Χ1Χ7=3.222,40. ΤΡΙΟ: 1Χ6Χ7=24,46. ΤΡΑ.: 1Χ7Χ6=213,01.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 5, 6. Γ.: 2,99. Π.: 0,910,91. Δ.: 5Χ6=5,35. Φ.: 5Χ6=12,47. Σ.:

1Χ5=50,47. Σ. Δ.: 1Χ7Χ5Χ6=428,40. Σ. Φ.: 1Χ7Χ5Χ6=1.285,55.

* Ο ίππος Νο1 ΔΟΥΝΑΒΗΣ διεγράφη.

10η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 5, 2, 1, 8. Γ.: 2,49.

Π.: 2,00-1,56. Δ.: 2Χ5=5,55. Φ.:

5Χ2=11,21. Σ.: 5Χ5=22,76.

Σ. Δ.: 5Χ6Χ2Χ5=94,65. Σ. Φ.:

5Χ6Χ5Χ2=425,09. ΤΡΙΟ:

1Χ2Χ5=5,15. ΤΡΑ.:

5Χ2Χ1=38,67. ΤΕ.:

5Χ2Χ1Χ8=137,46.

Σ. Γ. 4: 9Χ1Χ5Χ5=6.793,05.

Σ. Γ. 6: 6Χ3Χ4Χ2Χ3Χ9=8.374,97.

Σ. Γ. 9: ΤΖΑΚ ΠΟΤ.

Ακολουθήστε τα ΝΕΑ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στα ΝΕΑ