Μικρότερο κατά 2,5 δισ. ευρώ (ή κατά 7,5%) θα είναι το Γ’ ΚΠΣ. Η κυβέρνηση,

επειδή δεν είναι σε θέση να απορροφήσει το σύνολο των προβλεπόμενων πόρων,

λόγω καθυστερήσεων, προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

για να διαμορφώσει ένα μικρότερο πακέτο, διαγράφοντας έργα και προγράμματα που

δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει.

Αυτό γίνεται μέσω τής μείωσης της εθνικής συμμετοχής στο σύνολο του πακέτου.

Συγκεκριμένα, το Γ’ ΚΠΣ έχει συνολικό προϋπολογισμό 34,2 δισ ευρώ, εκ των

οποίων τα 22,7 δισ. ευρώ είναι κοινοτικοί πόροι και τα 11,56 δισ ευρώ είναι

εθνικοί πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή η κοινοτική συμμετοχή

είναι 66% και η εθνική 34%.

Με τη διαπραγμάτευση που έκανε, η κυβέρνηση συμφώνησε με την Κομισιόν να

μειωθεί η εθνική συμμετοχή κατά 2,5 δισ. ευρώ και να περιοριστεί έτσι στα 9

δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 28%. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό πακέτο θα είναι

ισόποσα μειωμένο και θα περιοριστεί στα 31,7 δισ. ευρώ.

Έτσι, μεγάλος αριθμός έργων και προγραμμάτων που είχαν σχεδιαστεί θα μείνουν

στα χαρτιά.

Η κίνηση αυτή περιορίζει τον κίνδυνο απώλειας πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

αφού τα έργα που διαγράφονται είναι τα πιο δύσκολα. Δεν τον εξαλείφει, όμως.

Συνολικά, αυτή τη στιγμή έργα περίπου 4 δισ. ευρώ βρίσκονται στο «κόκκινο»,

δηλαδή κινδυνεύουν να μην ολοκληρωθούν στην ώρα τους, ώς το τέλος του 2008.

Για να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο η κυβέρνηση προχωρεί και σε

νέα αναθεώρηση, μετακινώντας πόρους από προγράμματα που βραδυπορούν σε άλλα

που προχωρούν ταχύτερα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1 δισ. ευρώ.

Έτσι, στο τέλος το Γ’ ΚΠΣ ελάχιστα θα θυμίζει τον αρχικό του σχεδιασμό και ένα

μεγάλο κομμάτι των πόρων του θα έχει διατεθεί άρον άρον, χωρίς αναπτυξιακό

σχεδιασμό, με μοναδικό κριτήριο την απορροφητικότητα.