Ο κ. Θεόδωρος Ι. Καναβός, χειρουργός – κτηνίατρος, γράφει για τις

εξομολογήσεις στα σχολεία και τους ξένους μαθητές με αφορμή τις «Ριπές» («ΤΑ

ΝΕΑ» 6.9.2006):

«Όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές οι οποίοι διδάσκονται την ελληνική

κουλτούρα, ιστορία και παιδεία, καλό είναι πριν αποφασίσουν και έρθουν στην

Ελλάδα να γνωρίζουν κάποια πράγματα όπως: Τα ελληνικά σχολεία έτσι

λειτουργούν, έτσι μάθαμε εμείς τον ιερέα από παλαιοτάτων ετών, όταν δηλαδή οι

δήθεν Φραγκολατίνοι και διανοούμενοι σημερινοί Ευρωπαίοι πουλούσαν την Ελλάδα

στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και μεταγενέστερα τα γλυπτά του Παρθενώνα στην

Ευρώπη, οι ιερείς του έθνους μας, οι καλογεροδάσκαλοι δηλαδή, μέσα στα κρυφά

σχολεία με υγρασία και για φως τα κεριά από τα μανουάλια εδίδασκαν την

ελληνικήν και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η σχέση ιερέως και

μαθητή και μέσα σε αυτή τη σχέση ο μαθητής είχε μια προσωπική – πνευματική

σχέση με τον ιερέα, πράγμα το οποίο ενοχλεί σήμερα».