ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ καταγράφηκαν και στη συνεδρίαση της Τετάρτης στην Αγορά

Παραγώγων, ενώ ενισχύθηκε ο όγκος συναλλαγών. Αντίστοιχα, στη spot αγορά, ο

δείκτης FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 1.921,65 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες της

τάξης του 1,73%, ενώ ο FTSE/ASE MID 40 μειώθηκε κατά 2,25% και έκλεισε στις

3.919,06 μονάδες. Στην αγορά ΣΜΕ, τα συμβόλαια σειράς Ιουλίου στον δείκτη

υψηλής κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης στις 1.899,25

μονάδες, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 1,22%. Υψηλότερες απώλειες της

τάξης του 3,70%, κατέγραψαν τα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 σειράς Ιουλίου

που έκλεισαν στις 3.760,00 μονάδες. H αξία συναλλαγών στα Συμβόλαια

Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες FTSE/ASE διαμορφώθηκε στα 115,23 εκατ.

ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που

παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των είκοσι blue chips, όπου έγιναν

συνολικά 9.857 συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε αξία συναλλαγών 93,80 εκατ.

ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40 πραγματοποιήθηκαν 1.128

συμβόλαια αξίας 21,43 εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί των μετοχών, η αξία

συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 12,16 εκατ. ευρώ.