Μια επιτυχία στην πρώτη κατηγορία βρέθηκε στο ΠΡΟΤΟ και το ποσό που

κερδίζει είναι 1.407.621,46 ευρώ! Επίσης βρέθηκαν: Τρεις στη δεύτερη (από

22.268,40), 38 στην τρίτη (από 1.758,03), 440 στην τέταρτη (από 151,83), 4.621

στην πέμπτη (από 14,45) και 46.837 στην έκτη (από 1,21).

Ο αριθμός που κληρώθηκε: 2049840.