Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε.

Ο πολίτης δεν υπολογίζεται.

Όσο για τον λογισμό,

δεινοπαθεί δύο χρόνια τώρα!