...στην ηλεκτρονική διεύθυνση tanea@dolnet.gr


Το «Ανοιχτό MBA» καθιερώνει γραμμή επικοινωνίας με τους αναγνώστες, στην οποία
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις, μέσω Ίντερνετ, και
παρατηρήσεις σχετικές με το περιεχόμενο του ενθέτου.