Σε αναστολή της δημιουργίας νέων προγραμμάτων απεξάρτησης προτίθεται να

προχωρήσει το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), εάν ψηφιστεί η

διάταξη που αφορά τον τρόπο διοίκησής του και η οποία περιλαμβάνεται στο

νομοσχέδιο-«σκούπα» για την υγεία.

Όπως ανέφεραν σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος και ο διευθυντής του

ΚΕΘΕΑ κ.κ. N. Παρασκευόπουλος και X. Πουλόπουλος, το Κέντρο θα αναστείλει τη

λειτουργία πέντε νέων θεραπευτικών δομών – οι οποίες προβλέπονται στο Εθνικό

Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά – εφόσον ψηφιστεί το σχετικό άρθρο.

Οι παραπάνω δομές περιλαμβάνουν Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης για Εφήβους,

Θεραπευτικό Πρόγραμμα στα Ιωάννινα, Πρόγραμμα Απεξάρτησης Εφήβων σε Αθήνα και

Ηράκλειο Κρήτης και Κέντρο Βραχείας Θεραπείας και Οικογενειακής Παρέμβασης. Ο

σχεδιασμός τους έχει ολοκληρωθεί και είναι σχεδόν έτοιμα να λειτουργήσουν.

Τι θα αλλάξει

H επίμαχη διάταξη αναφέρεται στο άρθρο 28 που προβλέπει 11 μέλη για το

διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ από τα οποία τα δύο είναι μη αιρετά (ο πρόεδρος

ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας και του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου). Έως σήμερα, το Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ αποτελείται από εννέα μέλη, όλα

εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τα στελέχη του ΚΕΘΕΑ αλλά και τις οικογένειες των θεραπευομένων, η

ρύθμιση αυτή αλλοιώνει τον αυτοδιοικούμενο και μη κυβερνητικό χαρακτήρα του

οργανισμού, ενώ «δεν είναι βοηθητική για το έργο του, αλλά δυσχεραίνει το

θεραπευτικό έργο».

Σημειώνεται ότι το ΚΕΘΕΑ είναι σύμβουλος στο Οικονομικό και Κοινωνικό

Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC), ενώ έχει λάβει και διεθνείς διακρίσεις – με πιο

πρόσφατη τη βράβευση από το ελβετικό Ίδρυμα «Mentor» για τα προγράμματα

πρόληψης – λόγω του μη κυβερνητικού του χαρακτήρα.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, συζητήθηκε

χθες από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και αναμένεται να ψηφιστεί.