Με επιτόκια-«κοστούμι» ανάλογα με τον πελάτη, μεγάλες διάρκειες αποπληρωμής

που φθάνουν μέχρι και… τα 15 χρόνια, αλλά και μεγαλύτερα ποσά δανείων έως

και 50.000 ευρώ, μαίνεται η μάχη των τραπεζών στον χώρο της καταναλωτικής

πίστης, μετά την 1η Ιουλίου οπότε και καταργήθηκαν οι περιορισμοί.

Πολλές τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει νέα καταναλωτικά προϊόντα και το νέο

τοπίο χαρακτηρίζεται από:

* Επιτόκια μικρότερα κατά μία έως τρεις μονάδες από αυτά που ίσχυαν

πριν από την απελευθέρωση και κυμαίνονται μεταξύ 7,5% και 12,75%. Όσο

καλύτερος είναι ο πελάτης τόσο μικρότερο είναι το επιτόκιο.

* Διάρκεια αποπληρωμής δανείων που έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους 48

μήνες που ίσχυαν πρώτα. Στις περισσότερες τράπεζες κυμαίνονται σήμερα από

60-72 μήνες (5-6 χρόνια), ενώ χθες η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ένα νέο

καταναλωτικό προϊόν με διάρκεια έως 180 μήνες (15 χρόνια), αλλά με απαραίτητη

προϋπόθεση την προσημείωση ακινήτου.

* Υψηλά ποσά χρηματοδότησης που σε πολλές τράπεζες φθάνουν έως 30.000

ευρώ (π.χ. Alpha Bank, Κύπρου Aspis) και σε άλλες μέχρι 50.000 ευρώ (π.χ.

Πειραιώς, Αγροτική), από τα 25.000 ευρώ που ίσχυαν μέχρι τον Ιούλιο. Για τα

νέα υψηλότερα όρια απαιτούνται βέβαια εξασφαλίσεις.

Το τελευταίο δίμηνο στον χώρο της καταναλωτικής πίστης έχουν μπει με νέα

«πακέτα» δανείων οι Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, Αγροτική, Αττικής, Λαϊκή,

Κύπρου, Citibank, Nova, Probank και Omega, ενώ όλες έχουν αναπροσαρμόσει τα

όριά τους.

Μακρόχρονα – υψηλά

Από τα προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα προκύπτει ότι η «μάχη»

εστιάζεται στις διάρκειες αποπληρωμής και στο ύψος των δανείων, αλλά από εδώ

και πέρα ο ανταγωνισμός αναμένεται ότι θα ενταθεί στο μέτωπο των επιτοκίων. Με

βάση το νέο καθεστώς θα ισχύει ένα βασικό επιτόκιο (π.χ.7%), το οποίο θα

προσαυξάνεται με ένα περιθώριο (π.χ. 0%-4%) ανάλογα με τη φερεγγυότητα και την

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε

τράπεζες, οι Εθνική, Eurobank, Emporiki, Γενική και Aspis και μέσα στο αμέσως

επόμενο διάστημα πρόκειται να «λανσάρουν» νέα καταναλωτικά δάνεια, με έμφαση

στα «εξατομικευμένα» επιτόκια. Τον χορό άνοιξε χθες πρώτη η Τράπεζα Πειραιώς

ανακοινώνοντας δάνεια με τέτοια επιτόκια.

Άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τις τράπεζες

είναι ότι όσο αυξάνεται η ίδια συμμετοχή του πελάτη στην αξία του προϊόντος

(π.χ. I.X.) που αγοράζει τόσο μειώνεται το επιτόκιο (όπως της Alpha Bank).

Έτσι για ποσοστό συμμετοχής έως 25% στην αξία ενός αυτοκινήτου το επιτόκιο

είναι 11,25%, ενώ αν ο οφειλέτης αυξήσει τη συμμετοχή πάνω από το όριο αυτό το

επιτόκιο μειώνεται στο 10%.

Άλλες πάλι τράπεζες προσφέρουν ανοικτή πίστωση με κλιμακούμενο επιτόκιο, το

οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του υπολοίπου του δανείου (π.χ.

Eurobank). Για υπόλοιπο μέχρι 3.000 ευρώ το επιτόκιο είναι 12,75%, ενώ όταν

έχει «σηκώσει» κανείς από τον λογαριασμό πάνω από 25.000 ευρώ το επιτόκιο

πέφτει στο 8,5%.

Αυξημένη ζήτηση

Ένας πρώτος απολογισμός, από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα δείχνει ότι η

απελευθέρωση έφερε στα τραπεζικά καταστήματα περισσότερους πελάτες με

υψηλότερα εισοδήματα που ζητούν προσωπικά δάνεια. Πρόκειται για πελάτες με

ετήσιο εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ. Το όριο των 3.000 ευρώ που ίσχυε πριν

από τον Ιούλιο, κρατούσε μακριά την πελατεία αυτή, αφού δεν ικανοποιούσε παρά

μικρές της ανάγκες.

H «λευκή λίστα» καθυστερεί

Τραπεζικά στελέχη συμφωνούν ότι η προσέλκυση πελατών υψηλότερων εισοδημάτων

μπορεί να μειώνουν το ρίσκο των τραπεζών στην καταναλωτική πίστη, όμως η

καθυστέρηση λειτουργίας της «λευκής λίστας» του Τειρεσία αυξάνει τους

κινδύνους τόσο για τις ίδιες όσο και για τους ιδιώτες. Αυτός είναι και ένας

λόγος που κάποιες τράπεζες δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τα νέα τους

προγράμματα. Μια άλλη αιτία – που ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρότερες – είναι

ότι ήθελαν να δουν πρώτα τις κινήσεις του ανταγωνισμού και μετά να αποκαλύψουν

τα δικά τους χαρτιά.

Εξατομικευμένα επιτόκια από την Τράπεζα Πειραιώς

TA NEA καταναλωτικά δάνεια που ανακοίνωσε χθες η Πειραιώς και τα οποία

αφορούν ποσά έως και 50.000 ευρώ, έχουν επιτόκιο που κυμαίνεται μεταξύ

7,5%-12%. Δηλαδή το βασικό επιτόκιο καταναλωτικής πίστης της τράπεζας 7,5% συν

ένα περιθώριο επιτοκίου (0%-4,5%). Για τη διαμόρφωση του περιθωρίου αυτού

παίζουν ρόλο εκτός από την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και μία σειρά

άλλων κριτηρίων όπως: Ο σκοπός του δανείου, η ίδια συμμετοχή του πελάτη στη

δαπάνη, οι σχέσεις του με την τράπεζα (οι πελάτες της τράπεζας έχουν

προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους υπολοίπους) κ.λπ. Όπως ανακοινώθηκε

χθες από την Πειραιώς, τα νέα δάνειά της θα έχουν διάρκεια αποπληρωμής από έξι

έως και 180 μήνες και δεν θα απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις η προσκόμιση

δικαιολογητικών. Πάντως, για ποσά πάνω από 30.000 ευρώ η τράπεζα θα ζητεί

πρόσθετες εξασφαλίσεις, όπως ανέφερε και ο γενικός διευθυντής της κ. Βασίλης

Τραπεζάνογλου.