Αρχίζει σήμερα η επιλογή των εθελοντών στις τέσσερις Ολυμπιακές πόλεις.

Περισσότεροι από 22.000 υποψήφιοι θα έρθουν τις επόμενες ημέρες… αντιμέτωποι

με την επιτροπή επιλογής εθελοντών του ΑΘΗΝΑ 2004, η οποία θα αξιολογήσει τις

δυνατότητές τους. Στόχος είναι να επιλεγούν οι κατάλληλοι άνθρωποι στην

κατάλληλη θέση!

Το πρόγραμμα των προσωπικών συνεντεύξεων για την τελική επιλογή των υποψηφίων

αρχίζει από το Ηράκλειο της Κρήτης και θα συνεχιστεί στην Πάτρα, τον Βόλο και

τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτές τις πόλεις θα διεξαχθούν οι προκριματικοί αγώνες

ποδοσφαίρου του 2004. Το κλιμάκιο από ειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης

Επιλογής και Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Εθελοντών του ΑΘΗΝΑ 2004 θα επισκεφθεί

διαδοχικά τις Ολυμπιακές πόλεις κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οι

υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τις γνώσεις και τις

δεξιότητές τους, όπως και για τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, ώστε να

μπορέσουν να διαπιστώσουν οι υπεύθυνοι του 2004 πού θα είναι περισσότερο

χρήσιμοι.

Συνολικά, στις συνεντεύξεις αυτές έχουν κληθεί 22.249 υποψήφιοι εθελοντές,

κάτοικοι των Νομών Ηρακλείου, Αχαΐας, Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης, καθώς και των

όμορων νομών. Οι συνεντεύξεις στο Ηράκλειο θα διαρκέσουν έως τις 15

Σεπτεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν από 19 έως 28 Σεπτεμβρίου οι συνεντεύξεις

στην Πάτρα, από 2 έως 5 Οκτωβρίου στον Βόλο και από 8 έως 24 Οκτωβρίου στη

Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά το πρόγραμμα για τους εθελοντές στην Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία

της Οργανωτικής Επιτροπής, έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 23.000

συνεντεύξεις εθελοντών.