Τα τελευταία στοιχεία που δείχνουν αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στις

ΗΠΑ αποτελούν καλό οιωνό για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Σημαντικό

κριτήριο για την πορεία αυτή είναι, μεταξύ άλλων, και η πορεία στις τιμές των

ακινήτων. Το γεγονός ότι οι τιμές αυτές εξακολουθούν να αυξάνονται αποτελεί

καλό σημάδι. Βέβαια, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος από την υπερχρέωση των

νοικοκυριών που λαμβάνουν στεγαστικά δάνεια. Όμως, τουλάχιστον για τους

επόμενους 12-18 μήνες, η ανάπτυξη στην οικονομία φαίνεται ότι θα είναι θετική

και ότι η αποπληρωμή των δανείων θα συνεχίζεται κανονικά.