ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ


Την επέκταση της εμπορικής της παρουσίας στη γερμανική αγορά με την επιλογή
ενός ευέλικτου επιχειρηματικού σχήματος αποφάσισε η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ. Στα
μεσοπρόθεσμα σχέδια της εταιρείας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Ιωάννη Μαθιό, περιλαμβάνεται η δημιουργία παραγωγικής μονάδας
στο εξωτερικό, με δύο επικρατούσες χώρες. Η τελική επιλογή θα γίνει από τη
διοίκηση «με γνώμονα την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου, που πάντα
υπάρχει σε παρόμοιες κινήσεις». Ο πρόεδρος της εταιρείας ανακοίνωσε και τις
εκτιμήσεις της διοίκησης για τα οικονομικά της μεγέθη το 2002. Συγκεκριμένα,
οι πωλήσεις αναμένεται να είναι υψηλότερες των αντίστοιχων περυσινών κατά 15%
και επιδίωξη της διοίκησης για τα κέρδη είναι να αυξηθούν σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των πωλήσεων, τουλάχιστον κατά δύο εκατοστιαίες
μονάδες.


EFG EUROBANK ERGASIAS


Συμβόλαιο για την απόκτηση επιπλέον πακέτου μετοχών 17% της ρουμανικής
τράπεζας Banc Post, που κατείχε η ρουμανική κυβέρνηση, υπέγραψε η EFG Eurobank
Ergasias με τον ρουμανικό Οργανισμό Ιδιωτικοποιήσεων. Το τίμημα για το νέο
πακέτο μετοχών ανήλθε σε 20 εκατ. δολάρια και η συνολική συμμετοχή τής EFG
Eurobank Ergasias στο μετοχικό κεφάλαιο της Banc Post φθάνει πλέον στο 36,25%,
με δυνατότητα αύξησης σε 45% (με το πρόσθετο δικαίωμα να αποκτήσει και τις
μετοχές που σήμερα κατέχει η General Electric Capital Corp). Η EFG Eurobank
Ergasias, μαζί με την πορτογαλική τράπεζα Banco Portuguese de Investimento
(ΒΡΙ), που συμμετέχει με 17%, διαθέτουν πλέον την πλειοψηφία στην Banc Post.
Οι άλλοι παραμένοντες μέτοχοι είναι ρουμανικοί επενδυτικοί οργανισμοί, με
ποσοστό 30%, και το προσωπικό της τράπεζας με 8%.


Η Banc Post κατέχει την τρίτη θέση στη ρουμανική τραπεζική αγορά, βάσει
ενεργητικού, με δίκτυο 126 καταστημάτων και παρουσία μέσω 2.400 συνεργαζόμενων
καταστημάτων των Ταχυδρομείων της Ρουμανίας. Η τράπεζα σημείωσε πρόοδο το
2001, καθώς οι χορηγήσεις της αυξήθηκαν κατά 40% και οι καταθέσεις κατά 24%. Η
Banc Post κατέχει σημαντική θέση στην καταναλωτική πίστη, με μερίδιο αγοράς
6,5%, και είναι ο μεγαλύτερος εκδότης χρεωστικών/πιστωτικών καρτών στη
Ρουμανία, με συνολικό αριθμό καρτών που πλησιάζει το 1.000.000.


AS COMPANY


Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία της AS COMPANY Α.Ε. στο
εννεάμηνο του 2002. Συγκεκριμένα, αύξηση κατά 39,1% παρουσίασαν οι πωλήσεις σε
σχέση με το 2001, ενώ το μεικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 48,7%, έναντι
45,6% το 2001. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, η άνοδος των πωλήσεων
και η αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική
βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος σε 16%, έναντι 3,2% το 2001. Τα κέρδη
ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,06 ευρώ, έναντι 0,004 ευρώ στην αντίστοιχη
περίοδο του 2001.


Τα αποτελέσματα της AS Company για τους εννέα μήνες του 2002 παρουσιάζουν
κέρδη προ φόρων 1,39 εκατ. ευρώ, έναντι 0,09 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2001 (αύξηση 1.395%). Όλα τα οικονομικά μεγέθη παρουσιάζονται
βελτιωμένα έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και με δεδομένο ότι το
τελευταίο τρίμηνο (Οκτώβριος - Δεκέμβριος) αποτελεί καλή εποχή για τον κλάδο,
η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι θα επιτύχει τους στόχους για αύξηση κερδών
κατά 35%, έναντι του 2001. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας στις
30 Σεπτεμβρίου 2002 ανερχόταν σε 0,67 εκατ. ευρώ, έναντι 4,82 εκατ. ευρώ το
2001.


NOTOS COM


Το νέο οργανόγραμμα, με βάση το οποίο λειτουργεί η NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ
και προβλέπει διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της σε έξι κλάδους (Strategic
Business Units, όπως τους ονομάζει η εταιρεία) παρουσίασε η διοίκησή της.
Συγκεκριμένα, προκειμένου να επιτευχθεί αρτιότερη παρακολούθηση και ανάπτυξη
των πολυσχιδών του δραστηριοτήτων, ο όμιλος δημιούργησε έξι τέτοιους τομείς,
που διαχειρίζονται τα πολυκαταστήματα (με brand name Λαμπρόπουλος), την
προσωπική φροντίδα (κυρίως καλλυντικά), την χονδρική ένδυσης - υπόδησης, τη
λιανική ένδυσης -υπόδησης, τα γραφικά (μέσω της ΠΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) και τους
Η/Υ (Big City) και, τέλος, τις θυγατρικές του εξωτερικού.


ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ


Αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση της κερδοφορίας χαρακτηρίζουν τα οικονομικά
αποτελέσματα της ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ Βασιλόπουλος για το εννεάμηνο του 2002.
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ από 426,88 εκατ. ευρώ το 2001
αυξήθηκε σε 531,42 εκατ. ευρώ (24,5%), τα κέρδη προ αποσβέσεων και τόκων
(EBIDTA) από 16,49 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν σε 19,83 εκατ. ευρώ (20,3%) και τα
κέρδη προ φόρων από 3,69 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν σε 5,51 εκατ. ευρώ (49,3%).
Αντίστοιχα, για τα ενοποιημένα αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών από 544,35
εκατ. ευρώ αυξήθηκε σε 600,36 εκατ. ευρώ (10,3%) και τα κέρδη προ αποσβέσεων
και χρηματοοικονομικών (EBIDTA) από 17,29 εκατ. ευρώ σε 22,15 εκατ. ευρώ
(αύξηση 28,1%). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, παρά το γεγονός ότι
βελτιώθηκαν σημαντικά, από -3,35 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο στα -2,81
εκατ. ευρώ, συνεχίζουν να εμφανίζονται αρνητικά, κυρίως λόγω της χαμηλής
απόδοσης λειτουργίας των cash & carry της ΕΝΑ Α.Ε.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από