Θα του στοιχίσει – αν ολοκληρώσει τις σπουδές του – 1.760 ευρώ και θα δίνει

τις εξετάσεις γραπτά, μέσα από το κελί του, απαντώντας σε θέματα κρίσης. Ο

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πήρε από τη Διεύθυνση των φυλακών το έγγραφο που

επιθυμούσε, το οποίο βεβαιώνει ότι είναι κρατούμενος.

Αλ. Γιωτόπουλος. Ο «Λάμπρος» της 17Ν θέλει και πάλι να γίνει φοιτητής

Ετοιμάζεται να κάνει αίτηση εγγραφής σε γαλλικό Πανεπιστήμιο προκειμένου να

παρακολουθήσει μαθήματα Κοινωνιολογίας δι’ αλληλογραφίας.

«ΤΑ ΝΕΑ» επικοινώνησαν με γαλλικά Πανεπιστήμια που παραδίδουν μαθήματα δι’

αλληλογραφίας. Όπως είπαν από το Πανεπιστήμιο Paris 4, «πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνιολογίας εξ αποστάσεως σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού δεν υπάρχει εξ όσων

γνωρίζουμε. Ωστόσο, υπάρχει στο Στρασβούργο και την Τουλούζη». Όπως σημείωσαν

πράγματι από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και συγκεκριμένα από το Τμήμα

Κοινωνικών Επιστημών «Μαρκ Μπορς», «υπάρχει πρόγραμμα σπουδών για

Κοινωνιολογία δι’ αλληλογραφίας, στο οποίο μάλιστα έχουμε φοιτητές Γάλλους

κρατούμενους. Μέχρι στιγμής, πάντως δεν έχουμε δεχτεί καμία αίτηση από Έλληνα

φυλακισμένο».

Από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου δηλώνουν ότι σε μια περίπτωση όπως του

φερόμενου ως καθοδηγητή της 17 Νοέμβρη, θα υπήρχαν πολλές πρακτικές δυσκολίες.

«Εκτός από τις γραπτές εξετάσεις, υπάρχουν και ελάχιστα προφορικά. Οι

εξεταστές επισκέπτονται τους κρατουμένους στις φυλακές και τους υποβάλλουν σε

ερωτήσεις».

Οι σπουδές δι’ αλληλογραφίας μπορεί να θεωρούνται μια πρακτική άγνωστη στη

χώρα μας, αλλά είναι αρκετά διαδεδομένη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Την πρωτιά στην

πανεπιστημιακή εκπαίδευση εξ αποστάσεως κατέχει η Γαλλία, η οποία ίδρυσε το

1975 το πρώτο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Ακολούθησαν οι σπουδές στη Λογιστική

και την Οικονομία. Σήμερα στη Γαλλία υπάρχει και ειδικό κέντρο που συντονίζει

τις ανώτατες σπουδές δι’ αλληλογραφίας. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, αφού

σύμφωνα με τα στοιχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου, 20.000 φοιτητές αυτή τη

στιγμή σπουδάζουν σε όλη την Ευρώπη με τη βοήθεια του ταχυδρομείου, 12

πανεπιστημιακοί τίτλοι (πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) δίδονται μέσω

ταχυδρομείου, 800 διδάσκοντες και σύμβουλοι απασχολούνται, 350 καθηγητές και

τεχνικό προσωπικό διδάσκουν, και παραδίδονται 612 μαθήματα. Οι σπουδές δι’

αλληλογραφίας είναι τελείως διαφορετικές από τις αντίστοιχες που γίνονται μέσω

Ίντερνετ, όπως το ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον δείχνουν οι φοιτητές εξ αποστάσεως για τα Τμήματα

Νομικής (Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο ως επί το πλείστον), Διοίκησης

Επιχειρήσεων, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τα δίδακτρα εξαρτώνται από τη

διάρκεια της φοίτησης, τον αριθμό των μαθημάτων και φυσικά το Πανεπιστήμιο που

έχει επιλέξει ο φοιτητής. Ένα πτυχίο Κοινωνιολογίας – σαν αυτό που επιθυμεί να

αποκτήσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος – μπορεί να κοστίσει έως και 1.760 ευρώ. Τα

δίδακτρα κάθε μαθήματος αρχίζουν από 47 ευρώ και μπορεί να φτάσουν ακόμα τα

60.

Πρακτικά, η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται ως εξής: Ο υποψήφιος φοιτητής

στέλνει αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του, καθώς και λεπτομέρειες για το

αντικείμενο των σπουδών που επιθυμεί να ακολουθήσει. Σε διάστημα είκοσι ημερών

λαμβάνει μια απαντητική επιστολή με την οποία του ανακοινώνεται αν γίνεται

δεκτός ή όχι. Προϋπόθεση για να συμμετάσχει κανείς είναι η πολύ καλή γνώση της

γαλλικής. Επίσης, πρέπει να στείλει με ταχυδρομική επιταγή το ήμισυ του

συνολικού ποσού των σπουδών συν τα έξοδα των συγγραμμάτων. Ως απάντηση

λαμβάνει σημειώσεις αλλά και μια λίστα με βιβλία που είναι υποχρεωμένος να

αγοράσει. Η αγορά των βιβλίων μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά από το ίδιο το

Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα τού δίνεται ο προσωπικός του αριθμός, ο αριθμός μητρώου δηλαδή που

θα έχει ως φοιτητής. Ανά μήνα στέλνονται έγγραφα στα οποία ο φοιτητής μπορεί

να διατυπώσει γραπτά τυχόν απορίες του, αλλά και προαιρετικές εργασίες στις

οποίες μπορεί να απαντήσει.

Στο τέλος του… εξαμήνου – που μπορεί να είναι και τετράμηνο ή οκτάμηνο

ανάλογα με το μάθημα και την πρόοδο του κάθε φοιτητή – διεξάγονται οι γραπτές

εξετάσεις. Συνήθως ζητούνται θέματα κρίσης και αποφεύγονται ερωτήσεις που

έχουν πολλαπλές απαντήσεις. Κάποια Πανεπιστήμια διοργανώνουν εξετάσεις στα

κατά τόπους παραρτήματα του Γαλλικού Ινστιτούτου. Στην περίπτωση του φερόμενου

ως καθοδηγητή της 17 Νοέμβρη οι εξετάσεις θα γίνουν γραπτώς, μέσω

αλληλογραφίας και φυσικά στη γαλλική γλώσσα. Θα υπάγεται στην κατηγορία των

εγκλείστων στις φυλακές ή αυτών που νοσηλεύονται για μακρύ χρονικό διάστημα σε

νοσοκομείο.

Μαζί με τις απαντήσεις των εξετάσεων ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να στείλει

και το υπόλοιπο χρηματικό ποσό των διδάκτρων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν

διορθώνεται το γραπτό του. Οι απαντήσεις και η βαθμολογία φθάνουν ταχυδρομικά

ύστερα από δύο μήνες και ταυτόχρονα αποκτά το δικαίωμα παρακολούθησης και

άλλων μαθημάτων – φυσικά με τα ανάλογα δίδακτρα. Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς

ένας κύκλος μαθημάτων, τότε ο φοιτητής παίρνει βεβαίωση σπουδών ή και πτυχίο –

εξαρτάται από την ειδικότητα και το είδος των μαθημάτων. Εάν για οποιονδήποτε

λόγο διακόψει τις σπουδές ο φοιτητής, τότε δεν μπορεί να συνεχίσει αργότερα.

Είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει – και να πληρώσει – όλα τα μαθήματα από

την αρχή.

LINKS:

* http: //www.ifa.gr

* http: //www.cned.fr