Πέντε νέες ομάδες δεικτών δημιούργησε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Συγκεκριμένα δημιουργούνται:


* Γενικός Δείκτης Κύριας Αγοράς με 60 μετοχές.


* Δείκτης της Παράλληλης Αγοράς με 40 μετοχές.


* Κλαδικοί Δείκτες με τουλάχιστον 5 μετοχές.


*Δείκτης Νεοεισερχόμενων Εταιρειών με όλες τις νέες μετοχές για ένα έτος.


*Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Κύριας Αγοράς με 60 μετοχές.


Αναλυτικότερα, τα κριτήρια για την επιλογή των μετοχών στους δείκτες είναι η
μέση χρηματιστηριακή αξία και η εμπορευσιμότητα. Δηλαδή, στην αρχή οι μετοχές
κατατάσσονται με βάση τη μέση χρηματιστηριακή αξία (τιμή μετοχής επί αριθμό
κοινών μετοχών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης προς τον χρόνο που
βρίσκονται σε κυκλοφορία). Στη συνέχεια κατατάσσονται με βάση την αξία
συναλλαγών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα «πακέτα».


Οι «60 πρώτες» μετοχές της Κύριας Αγοράς, με βάση τα κριτήρια αυτά αποτελούν
τον Γενικό Δείκτη της Παράλληλης Αγοράς, ενώ οι «40 πρώτες» μετοχές της
Παράλληλης Αγοράς αποτελούν τον Δείκτη της Παράλληλης Αγοράς. Εάν στον Γενικό
Δείκτη της Κύριας Αγοράς υπολογιστεί και η απόδοσή του λαμβάνοντας υπόψη την
επανεπένδυση του μερίσματος των 60 μετοχών που συμμετέχουν σε αυτόν κατά την
ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, τότε προκύπτει ο Δείκτης Συνολικής
Απόδοσης Γενικού Δείκτη Κύριας Αγοράς. Οι μετοχές των νεοεισερχόμενων
εταιρειών συμμετέχουν στη σύνθεση του Δείκτη Νεοεισερχόμενων Εταιρειών για
διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ.
Μετά την παρέλευση του έτους διαγράφονται από τη σύνθεσή του.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από