Την άμεση λήψη μέτρων για να αντιμετωπισθεί η αρνητική ψυχολογία στο

Χρηματιστήριο ζητούν οι βιομήχανοι.

Παρά το γεγονός ότι τα βασικά οικονομικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας

είναι θετικά ­ τονίζει ο πρόεδρος της Ε.Ε. του ΣΕΒ κ. Λ. Αντωνακόπουλος ­ το

κλίμα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να αναμένεται. Οι επενδυτές ­ επισημαίνει ­

περιμένουν διαρθρωτικά μέτρα για την οικονομία και αυτά τα μέτρα έχουν

καθυστερήσει.

Οι Έλληνες επενδυτές είναι εγκλωβισμένοι στο Χρηματιστήριο, αναφέρει από την

πλευρά του ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Οδ. Κυριακόπουλος, και προσθέτει ότι

οι ξένοι γνωρίζουν ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο διέρχεται μια μεταβατική φάση

στην κατεύθυνση της ωρίμανσης.

Ενοικίαση εργαζομένων

Δεν διαφωνούν οι βιομήχανοι με την εφαρμογή της ενοικίασης εργαζομένων από

επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, πρέπει να προασπίζονται τα νόμιμα δικαιώματα

των εργαζομένων. Όταν όμως αντιμετωπίζονται θέματα ανεργίας πρέπει να υπάρχει

ευελιξία. Ειδικότερα τόνισε ότι η διαδικασία ενοικίασης εργαζομένων δεν

έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία (άρθρο 4 Α.Κ.) και αποτελεί ­ κατά τον ΣΕΒ

­ σύμβαση παροχής υπηρεσιών.