<

Σοκ προκαλούν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγει στη Γιουγκοσλαβία

ομάδα επιστημόνων από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων

Εθνών. Οι αναλύσεις επιβεβαιώνουν τη χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου το οποίο

περιείχε ουράνιο 236. Οι επιστήμονες ερεύνησαν έντεκα περιοχές της

Γιουγκοσλαβίας οι οποίες είχαν βληθεί στη διάρκεια των βομβαρδισμών του 1999.

Σε οκτώ από τις έντεκα περιοχές βρέθηκαν υπολείμματα βλημάτων απεμπλουτισμένου

ουρανίου ή ακόμα και αχρησιμοποίητες οβίδες. Σχεδόν σε όλες διαπιστώθηκαν

υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας «β» και «γ», ενώ κάποιες από αυτές τις περιοχές

ήταν σχεδόν απροσπέλαστες από τους ερευνητές καθώς υπήρχε μεγάλος αριθμός από

νάρκες. Υπήρξαν μάλιστα κάποια σημεία που χρησιμοποιούνταν ως βοσκότοποι για

ζώα και οι επιστήμονες συνάντησαν σε κάποιες περιοχές παιδιά να παίζουν… Η

εργαστηριακή ανάλυση των 340 δειγμάτων που συγκέντρωσε η ομάδα, τα οποία

περιλαμβάνουν εκτός από τα παραπάνω ευρήματα και δείγματα εδάφους, νερού και

βλάστησης, έδειξε ότι περιείχαν ουράνιο 236.

Το συμπέρασμα στο οποίο οδήγησαν οι αναλύσεις είναι, σύμφωνα με τους

επιστήμονες, μια σοβαρή ένδειξη για τη χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου το

οποίο έχει υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία. Άλλωστε, όπως ανακοίνωσε το ένα

από τα πέντε εργαστήρια όπου γίνονται οι αναλύσεις, το εξασθενημένο ουράνιο

που περιέχει ουράνιο 236 είναι εξίσου ραδιοτοξικό. Πιο αναλυτικές πληροφορίες

αναμένεται να έρθουν στο φως μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων.

Ήδη όμως, το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ έχει ζητήσει από τον Παγκόσμιο

Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και άλλους φορείς να εκτιμήσουν τα πρώτα αυτά

συμπεράσματα.

Την αποστολή στη Γιουγκοσλαβία πραγματοποίησαν, τον Νοέμβριο του 2000, 14

ειδικοί επιστήμονες από διάφορες χώρες. Τα 340 δείγματα που έχουν συγκεντρωθεί

ελέγχονται τόσο για τοξικότητα όσο και για ραδιενέργεια σε πέντε ευρωπαϊκά

εργαστήρια για να διαπιστωθεί το μέγεθος του κινδύνου για την υγεία των

κατοίκων της Γιουγκοσλαβίας και για το περιβάλλον. Τα τελικά συμπεράσματα της

έρευνας αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΟΗΕ τον ερχόμενο Μάρτιο.

Links:

*www.unep.org/

*balkans.unep.ch.