Η πτώση που σημείωσαν οι τιμές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μέσα στο 2000
είχε άμεσο αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών. Είναι
ενδεικτικό ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της Σοφοκλέους μειώθηκε από 64,17
τρισ. δραχμές (30 Δεκεμβρίου του 1999) σε 40,13 τρισ. δραχμές στις 29
Δεκεμβρίου που πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση για το 2000. Θα πρέπει
να σημειωθεί όμως ότι σε αυτά τα 40,13 τρισ. περιλαμβάνεται η κεφαλαιοποίηση
των 54 νέων εταιρειών που εισήγαγαν τις μετοχές τους για διαπραγμάτευση στο
ΧΑΑ μέσα στο 2000. Σε πολλές περιπτώσεις η κεφαλαιοποίηση πολλών εισηγμένων
εταιρειών σημείωσε μείωση ρεκόρ που ξεπέρασε κατά πολύ εκείνη του ΧΑΑ,
φθάνοντας ακόμη και το 92%. Σημειώνεται ότι από τις 328 εταιρείες που είχαν
τις μετοχές τους στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου στις 29/12/2000, μόνον έξι
σημείωσαν αύξηση στη χρηματιστηριακή τους αξία. Πρόκειται για τις εταιρείες
Βαλκάν Εξπόρτ με 1.187,22% (της οποίας ωστόσο οι μετοχές τέθηκαν ξανά σε
διαπραγμάτευση μέσα στο 2000 ύστερα από μακρά περίοδο που βρίσκονταν εκτός
ταμπλό), Ασπίς Επενδυτική με 58,10%, Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης με 26,42%,
Folli Follie με 24,96%, Κυλινδρόμυλοι Παπαφίλη με 18,25% και EFG Eurobank
Εργασίας με 10,05%.


Η χρηματιστηριακή αξία μιας εισηγμένης εταιρείας εξαρτάται από την πορεία της
μετοχής της. Πρακτικά, όσο υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον (αγοραστές) και
αυξάνεται η τιμή της μετοχής τόσο μεγαλώνει η κεφαλαιοποίηση. Ανάμεσα στις
εταιρείες «πρωταθλήτριες» στην αύξηση αυτή βρίσκονται αρκετά «βαριά χαρτιά».


Σημειώνεται ότι μέσα στο 2000 ο Γενικός Δείκτης τιμών σημείωσε σημαντική
υποχώρηση που έφτασε το 41,5%. Η πτώση στις τιμές των μετοχών πολλών εταιρειών
μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης όμως ήταν πολύ μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα η
κεφαλαιοποίηση των εταιρειών αυτών να σημειώσει πολύ μεγαλύτερες απώλειες από
τη μέση χρηματιστηριακή αξία όλων εισηγμένων εταιρειών.


Κύκλοι της αγοράς πιστεύουν ότι οι τιμές στη Σοφοκλέους αναμένεται να
εξακολουθήσουν να σημειώνουν διακυμάνσεις, τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει το
κλίμα μεταξύ των επενδυτών και οι τελευταίοι να ανακτήσουν πλήρως τη χαμένη
εμπιστοσύνη τους στο ΧΑΑ.


Ενδεικτικό της κρίσης που έπληξε μέσα στο 2000 το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
είναι το γεγονός ότι τριάντα εννέα διαφορετικές εταιρείες παρουσιάζουν μείωση
- ρεκόρ στην κεφαλαιοποίησή τους, που ξεπερνάει το 80%. Πρόκειται, μεταξύ
άλλων, για τις εταιρείες Κορφίλ με 92,76%, Σιγάλας με 92,39%, Αθηναϊκές
Συμμετοχές Κεφαλαίου με 91,74%, ΕΤΜΑ με 90,98%, Μεταλλοπλαστική Αγρινίου με
89,79%, Βις με 89%, Microland με 88,37%, Ξυλεμπορία με 87,57%, Φιερατέξ με
87,32%, Λαμπρόπουλος με 87,11%, Micromedia Μπριτάνια με 87,08%, Εμπορικός
Δεσμός με 85,90%, Πληροφορική Εργασίας με 85,43%, Γιαννούσης με 84,91%, Γκάλης
με 84,78%, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλου με 84,52%, Ατέρμων με 84,19%, Αλλατίνη
με 84,06%, Μουριάδης με 83,96%, Ιντερσάτ με 83,68%, Σφακιανάκης με 83,45%,
Βιοσώλ με 83,14%, ΕΛΓΕΚΑ με 82,32%, Χατζηκρανιώτης με 82,13%, Ιντεάλ Όμιλος με
81,83%, Κλωστήρια Ναούσης με 81,69%, Φίντεξπορτ με 81,58%, Γενική Εμπορίου με
81,35% και Κλαουδάτος με 81,12%.


Οι πιέσεις στις τιμές των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών εντάθηκαν ακόμη
περισσότερο μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2000 αύξηση στη χρηματιστηριακή τους
αξία από τις αρχές του έτους παρουσίαζαν δεκατέσσερις από όλες τις εισηγμένες
εταιρείες. Πρόκειται για εταιρείες μικρής, μεσαίας και μεγάλης
κεφαλαιοποίησης, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση στη χρηματιστηριακή τους αξία
που κυμαίνεται μεταξύ 0,12% και 2.320,44%.


Αντίκτυπο στην κεφαλαιοποίηση των εταιρειών είχαν οι έντονες διακυμάνσεις που
παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στη Σοφοκλέους. Χρηματιστηριακοί αναλυτές
και θεσμικοί παράγοντες της Σοφοκλέους εκτιμούν ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο
αναμένεται να εξακολουθήσει να καταγράφει διακυμάνσεις τουλάχιστον μέχρι να
βελτιωθεί η ψυχολογία των επενδυτών. Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι τον
μικρότερο επενδυτικό κίνδυνο διατρέχουν όσοι τοποθετούνται με
μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα σε επιλεγμένες μετοχές.


Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα η Σοφοκλέους έχει επηρεαστεί και από τις
έντονες διακυμάνσεις που παρουσιάζουν πολλά μεγάλα ξένα χρηματιστήρια και
κυρίως η Γουώλ Στρητ. Πάντως, οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν θετικές. Σε
αυτό συντελεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η μείωση στα επιτόκια από την Τράπεζα
της Ελλάδος και από τις εμπορικές τράπεζες που αναμένεται να στρέψει σημαντικό
ποσοστό των καταθετών σε εναλλακτικές μορφές τοποθετήσεων.


«Όσοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο», τόνισε χαρακτηριστικά κορυφαίο
χρηματιστηριακό στέλεχος στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», «θα διαπιστώσουν ότι η μεγάλη πίεση
στις τιμές των μετοχών έχει και τα θετικά της: δημιουργούνται επενδυτικές
ευκαιρίες, ελκυστικές τιμές και αποδυναμώνονται οι αναλύσεις που κάνουν λόγο
για φούσκες. Με απλά λόγια, ύστερα από παρατεταμένη και μεγάλη πτώση των τιμών
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για απότομη ανάκαμψη. Αυτό, άλλωστε,
παρατηρήθηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε περισσότερο
από 6% σε μία συνεδρίαση ύστερα από ένα ιδιαίτερα αρνητικό χρηματιστηριακό
κλίμα».


Ταυτόχρονα, οι αναλυτές δεν υποβαθμίζουν το γεγονός της άμεσης σύγκρισης των
τιμών των εισηγμένων επιχειρήσεων στο ελληνικό Χρηματιστήριο με εκείνες που
είναι εισηγμένες στα ευρωπαϊκά. Μάλιστα, η απεικόνιση των τιμών και η
διαπραγμάτευση των μετοχών σε ευρώ κάνει τη σύγκριση αυτή πιο εύκολη. Αμέσως
διαπιστώνεται ότι οι τιμές των ελληνικών μετοχών, σε σχέση με τα οικονομικά
μεγέθη των εταιρειών, βρίσκονται σε πολύ ελκυστικά επίπεδα και είναι άμεσα
ανταγωνιστικές με αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Επιπλέον, αν ληφθεί υπόψη ότι τα
περιθώρια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων
είναι μεγαλύτερα από τα ευρωπαϊκά, τότε η εικόνα της Σοφοκλέους γίνεται ακόμη
πιο ελκυστική.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από