Ανοδικά κινήθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση οι τιμές των μετοχών του

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης Τιμών να κλείσει

στις 3.311,87 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξεως των 216,03 μονάδων ή

ποσοστό 6,98%. Η μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή τιμή σημειώθηκε στις 3.329,26

μονάδες, ενώ η μικρότερη στις 3.116,01 μονάδες. Οι δείκτες FTSE/ΧΑΑ 20 και ο

FTSE/ΧΑΑ MID 40 έκλεισαν στις 1.924,53 και 367,70 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο

κατά 7,08% και 5,80% αντίστοιχα. Ο δείκτης της Παράλληλης Αγοράς έκλεισε στις

293,01 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,19%. Από τις 360 μετοχές που

άνοιξαν, 349 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 3 παρέμειναν σταθερές. Από τους

επιμέρους κλαδικούς δείκτες τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο δείκτης των

Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (Λήζινγκ) με ποσοστό 11,21%. Η αξία των συναλλαγών

διαμορφώθηκε σε 270,511 εκατ. ευρώ (όγκος 31.713.177 τεμαχίων). Αναλυτικότερα,

τα 222,847 εκατ. ευρώ προήλθαν από την Κύρια Αγορά με συναλλαγές 24.794.460

τεμαχίων και τα 47,664 εκατ. ευρώ αφορούσαν την Παράλληλη Αγορά με 6.918.717

τεμάχια. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών παρουσίασε ο κλάδος των Τραπεζών με

78,246 εκατ. ευρώ (2.843.614 τεμάχια).