Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην εφαρμογή μιας σειράς θεσμικών

παρεμβάσεων στο Χρηματιστήριο αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα στη Βουλή ο

υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Χρήστος Πάχτας, απαντώντας σε επερώτηση της

Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση στη Σοφοκλέους.

Τα μέτρα συμφωνήθηκαν, ύστερα από αλλεπάλληλες συσκέψεις στο υπουργείο Εθνικής

Οικονομίας, με συμμετοχή των αρχών της κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνουν μεταξύ

άλλων τα εξής:

1. Την ενεργοποίηση του θεσμού της αγοράς μετοχών με δανεισμό (margin

account), αλλά μόνο για τους νέους επενδυτές που θα ανοίξουν νέους κωδικούς,

καθώς και για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Για τους άλλους,

τους «κόκκινους κωδικούς», δεν θα δοθεί αυτή η δυνατότητα. Αντίθετα, θα

ορισθεί προθεσμία, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν να καλύψουν τις

υποχρεώσεις τους.

Το μέτρο της αγοράς μετοχών με δανεισμό από τις χρηματιστηριακές εταιρείες

θεωρείται «προληπτικό», καθώς προβλέπει ανώτατα όρια δανεισμού των επενδυτών

και αποτρέπει έτσι φαινόμενα όπως αυτά του καλοκαιριού του 1999, όταν είχαν

παρατηρηθεί υπερβολές, σημειώνουν πηγές από το οικονομικό επιτελείο της

κυβέρνησης.

Παράλληλα, όμως, είναι και ένα μέτρο ενίσχυσης της υγιούς ζήτησης και της

ρευστότητας στην αγορά, γι’ αυτό και προωθείται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Σημειώνεται ότι το σχετικό θεσμικό πλαίσιο ήδη υπάρχει, αλλά δεν έχει

ενεργοποιηθεί για να αποφευχθούν παρενέργειες, λόγω της μεγάλης έκτασης των

«κόκκινων κωδικών».

2. Τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να επαναγοράζουν μετοχές τους, χωρίς

απόφαση της γενικής συνέλευσης (buy back). Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα

γίνει πολύ σύντομα.

3. Την προώθηση της συνεργασίας του ΧΑΑ με ξένα χρηματιστήρια, στο

πλαίσιο ευρωπαϊκής συμμαχίας.

4. Την ενίσχυση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς, με νομοθετική ρύθμιση.

Σε σχέση με το τελευταίο αυτό θέμα, ο κ. Πάχτας προβλέπεται να υποστηρίξει ότι

η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εγκαταλείψει την τακτική της ποινικοποίησης του

Χρηματιστηρίου και να αφήσει τις ελεγκτικές αρχές να ασκήσουν τα καθήκοντά

τους. Αυτό προϋποθέτει η λειτουργία μιας ώριμης αγοράς, θα πει, σύμφωνα με

πληροφορίες, ο κ. Πάχτας.