Δεκάδες χιλιάδες συναλλαγές με εντολές πώλησης και αγοράς μετοχών γίνονται
καθημερινά από τον υπολογιστή, στο σπίτι ή στο γραφείο.


Αν και ακόμα στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος αυτός ο τρόπος
συναλλαγών, κερδίζει συνεχώς έδαφος.


Ήδη, τη δυνατότητα συναλλαγών μέσω του Ίντερνετ προσφέρουν αρκετές εταιρείες,
όπως η Telesis-Direct (μέσω της Telesis Χρηματιστηριακή), η Sigma On Line
(μέσω της Σίγμα Χρηματιστηριακή), η Π&Κ OnLine (μέσω της Π&Κ
Χρηματιστηριακή), η Efg Eurobank, η Alpla Χρηματιστηριακή και η
Χρηματιστηριακή Εurolinκ, ενώ το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες
εταιρείες εξαγγέλλουν «ηλεκτρονικές ΕΛΔΕ».


Εξάλλου, σύντομα πρόκειται να λειτουργήσει και η ιντερνετική πλατφόρμα 38
χρηματιστηριακών εταιρειών με την ονομασία Eurotrade.


Η πρώτη εντολή, μέσω της Telesis-Direct, δόθηκε στις αρχές του περασμένου
Νοεμβρίου. Σήμερα, η Telesis-Direct έχει περισσότερους από 6.000 πελάτες. Ο
αριθμός αυτός αφορά τόσο εκείνους που κάνουν πράξεις on line όσο και αυτούς
που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, ώστε να μπορούν να κάνουν οn line
συναλλαγές.


Η Sigma On Line ξεκίνησε πριν από περίπου έξι μήνες και έχει περισσότερους από
6.000 πελάτες. Η Π&Κ On Line ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου και σήμερα έχει
περισσότερους από 3.000 πελάτες, ενώ μέσω της Efg Eurobank πάνω από 10.000
επενδυτές κάνουν χρηματιστηριακές και τραπεζικές συναλλαγές.


Χαμηλότερες προμήθειες


Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για ηλεκτρονικές εταιρείες λήψης και
διαβίβασης εντολών, οι οποίες υποδέχονται τις εντολές των πελατών τους μέσω
Internet και τις διαβιβάζουν στη χρηματιστηριακή εταιρεία. Οι εντολές αυτές
μεταφέρονται από τη χρηματιστηριακή εταιρεία και καταχωρούνται για εκτέλεση
στο Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν, εφόσον
το επιθυμούν, τη λίστα αναμονής των εντολών που έχουν δώσει, ενώ λαμβάνουν και
επιβεβαίωση για την εκτέλεση ή μη της εντολής τους. Οι εντολές συνήθως
εκτελούνται σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάλιστα, το επιπλέον κέρδος, ιδιαίτερα για
τους μικροεπενδυτές, είναι οι χαμηλότερες προμήθειες που επιβάλλονται στις
ηλεκτρονικές αυτές συναλλαγές, καθώς φθάνουν έως το 0,5% ανεξαρτήτως ποσού,
κάτι που δεν συμβαίνει στις χρηματιστηριακές συναλλαγές που πραγματοποιούνται
με τον παραδοσιακό τρόπο και στις οποίες το ύψος της προμήθειας είναι
συνάρτηση της τιμολογιακής πολιτικής της χρηματιστηριακής, αλλά και του προφίλ
του επενδυτή - πελάτη.


Άλλες διευκολύνσεις


Η υπηρεσία αυτή, δηλαδή οι on line συναλλαγές μέσω Internet, πλαισιώνονται από
ένα ευρύ φάσμα άλλων διευκολύνσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πελάτες
μπορούν να έχουν εικόνα της αγοράς σε πραγματικό χρόνο με την σχετική
ειδησεογραφία και τις τεχνικές αναλύσεις. Δίνονται, επίσης, πληροφορίες για
τις τρέχουσες τιμές των μετοχών, αλλά και μια άλλη σειρά υπηρεσιών, που
περιλαμβάνουν:


* On line διαβίβαση εντολών αγοραπωλησίας μετοχών.


* Άμεση ενημέρωση (επιστροφή) για την εκτέλεση ή μη της εντολής.


* Δυνατότητα για Intraday Trading (αγοραπωλησίες μετοχών μέσα στην ίδια
ημέρα).


* Παρακολούθηση χαρτοφυλακίου.


* Ενημέρωση για τα πινακίδια εντολών.


* Κίνηση του λογαριασμού.


* Ανταλλαγή μηνυμάτων.


* Ειδήσεις σχετικές με τις εισηγμένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις και το γενικότερο
οικονομικό περιβάλλον.


* Ανάλυση εισηγμένων εταιρειών.


* Αγορά και πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων.


Αναλυτικές πληροφορίες δοσμένες με πολύ κατανοητό τρόπο δίνονται στις
αντίστοιχες διευθύνσεις του Internet των υπηρεσιών αυτών. Μάλιστα, εκτός από
τις εκτενείς πληροφορίες, οι οποίες συνοδεύονται βήμα προς βήμα με αντίστοιχες
εικόνες και παραδείγματα, υπάρχουν απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις που
μπορούν να προκύψουν στον επισκέπτη ή τον πελάτη των σελίδων αυτών.


Η πρόσβαση


Στην Telesis-Direct και στη Sigma On Line μπορεί κανείς εύκολα να έχει
πρόσβαση, μέσω της πύλης in. gr του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, στη
διεύθυνση www.in.gr. Απ' ευθείας μπορεί να
επισκεφτεί κανείς την Telesis-Direct στη διεύθυνση www.telesis-direct.gr και τη Sigma On
Line στη διεύθυνση www.sigma.gr. Την Π&Κ
On Line μπορεί κανείς να την επισκεφτεί στη διεύθυνση www.pksec.gr. και την Eurobank στην ηλεκτρονικη
διεύθυνση www.Eurobank.gr/europortal.default.asp.


Οι συναλλαγές μέσω Internet δεν επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος, πέραν των
προμηθειών και του φόρου που ισχύει στην αντίστοιχη χρηματιστηριακή εταιρεία
μέσω της οποίας εκτελείται η εντολή. Γενικά, η προμήθεια είναι 0,5% και ο
φόρος στην πώληση των μετοχών είναι 0,6% επί της αξίας συναλλαγών και τα
μεταβιβαστικά στην πώληση ή στην αγορά ονομαστικών μετοχών είναι 0,06%.
Μάλιστα, σύντομα πρόκειται να μειωθεί ο φόρος από 0,6% σε 0,3%.


Ελεύθερες ή με όριο


Οι πραγματοποιούμενες εντολές επιτρέπεται να είναι είτε ελεύθερες, δηλαδή
market όπως ονομάζονται, είτε με όριο. Στις χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω
του Ίντερνετ ζητείται επιβεβαίωση της πραγματοποιούμενης εντολής. Στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταιρειών θα βρείτε το ανάλογο παράθυρο που δίνει
όλα τα στοιχεία της εντολής που πρόκειται να ενεργοποιηθεί. Κάνοντας «κλικ»
στο πεδίο εισαγωγής προχωρείτε αμέσως στο πεδίο «διόρθωση», αν θέλετε να
κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή, και στο «ακύρωση», αν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε
άλλο να προχωρήσετε με τη συναλλαγή. Αν προχωρήσατε σε επιβεβαίωση της
εντολής, θα λάβετε αμέσως ένα μήνυμα ότι η εντολή σας θα περάσει στο τερματικό
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στα επόμενα δευτερόλεπτα. Μέσα από τη σελίδα
αυτή στο Ίντερνετ μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εντολές σας καθώς
εκτελούνται.


Οι προϋποθέσεις για ηλεκτρονικές συναλλαγές1. Βασική προϋπόθεση για να γίνει κανείς πελάτης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών είναι να ανοίξει κωδικό στην αντίστοιχη χρηματιστηριακή εταιρεία
(συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα στο site), να πάρει κωδικό πρόσβασης
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε τραπεζικό
λογαριασμό. Για παράδειγμα, το ελάχιστο ποσό κατάθεσης που ισχύει για την
Telesis-Direct είναι ένα εκατομμύριο δραχμές. Για την Π&Κ OnLine και τη
Sigma On Line δεν υπάρχει τέτοιο όριο.


2. Για να δοθεί εντολή αγοράς θα πρέπει στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη να
υπάρχει το αντίστοιχο ποσό ή αλλιώς το υπόλοιπο διαθέσιμο για νέες αγορές.


Η αξία της εντολής αγοράς θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του χρηματικού
ποσού που εμφανίζεται στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη.


Μόλις η εντολή αγοράς εκτελεστεί, το διαθέσιμο του πελάτη για νέες αγορές
μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην εντολή αγοράς.


3. Για να δοθεί εντολή πώλησης μετοχών, θα πρέπει στο χαρτοφυλάκιο του
πελάτη να υπάρχουν διαθέσιμες οι αντίστοιχες μετοχές. Όταν πληκτρολογείτε μία
εντολή πώλησης, το σύστημα σάς επιτρέπει να δείτε και να δώσετε προς πώληση
μόνο τις μετοχές που διαθέτετε στο χαρτοφυλάκιό σας, δίνοντάς σας συγχρόνως το
επιτρεπτό διάστημα των τιμών, μέσα στο οποίο μπορεί να εκτελεστεί η εντολή
πώλησης. Η εντολή πώλησης μειώνει το χαρτοφυλάκιο των μετοχών του χρήστη κατά
το πλήθος των μετοχών που δόθηκαν προς πώληση, ακόμη και αν η εντολή παραμένει ανεκτέλεστη.


4. Σύνδεση στο Ίντερνετ και υποστήριξη από υπολογιστές με σχετική
ταχύτητα. Δεν απαιτούνται υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών αλλά για να
εκμεταλλευθεί κανείς όσο το δυνατόν περισσότερο την αμεσότητα των υπηρεσιών
που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου θα πρέπει να διαθέτει και τα απαραίτητα
«πακέτα» και συστήματα σύνδεσης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από