ΑΘΗΝΑ: Από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου 2000 θα διαρκέσει η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ. Η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα γίνει με καταβολή μετρητών 632.250.000
δραχμών, με την έκδοση 6.322.500 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100
δραχμών. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανέρχονται σε 6.954.750.000 δραχμές. Οι
νέες μετοχές θα διατεθούν ως εξής:


­ 6.123.000 μετοχές υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία τεσσάρων νέων για
κάθε 10 παλαιές.


­ 199.500 μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση στα στελέχη, το μόνιμο προσωπικό και
τους συνεργάτες της εταιρείας.


Τιμή διάθεσης της μετοχής θα είναι οι 1.100 δραχμές. Δικαίωμα προτίμησης έχουν
όσοι ήταν μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 9.10.2000. Από τις 10 Οκτωβρίου 2000 η
διαπραγμάτευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο γίνεται χωρίς το δικαίωμα
προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά τις 16.11.2000 το
δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παραγράφεται. Η άσκηση
του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται σε όλα τα Καταστήματα (εκτός θυρίδων)
της Εμπορικής Τράπεζας.


Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος από τα κέρδη της παρούσας χρήσης
2000 και θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο αμέσως μετά την
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Η
σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί εγκαίρως στον Τύπο. Λεπτομερή στοιχεία για
την εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο της διάθεσής τους περιέχονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του
Χρηματιστηρίου και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία του
Συμβούλου Έκδοσης Πειραιώς Prime Bank, στα καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας,
στα γραφεία του ΧΑΑ και στα γραφεία της εταιρείας.


ΤΑΣΟΓΛΟΥ: Έως τις 16 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η περίοδος άσκησης του
δικαιώματος προτίμησης για τη συμμετοχή των παλαιών μετόχων της εταιρείας
Τασόγλου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Η εταιρεία πρόκειται,
σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, που
πραγματοποιήθηκε στις 15.6.2000, να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 10,8
δισ. δρχ. με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 12.000.000 νέων κοινών
ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δραχμών η μία και τιμή διάθεσης τις
900 δραχμές ανά μετοχή, σε αναλογία μίας νέας για κάθε δύο παλαιές.


ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Στις 18 Οκτωβρίου λήγει η περίοδος
για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους της
εταιρείας Γενική Τροφίμων - Μπάρμπα Στάθης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της. Η εταιρεία προχωρεί στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3,47
δισ. δρχ. με την έκδοση 3.865.144 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής
αξίας 900 δρχ. εκάστη, με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης 1.000 δρχ.
εκάστη, που θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία πέντε νέων κοινών
ανώνυμων μετοχών για κάθε 10 παλαιές κοινές ή προνομιούχες ανώνυμες μετοχές. Η
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί από τα καταστήματα της
Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στην Πάτρα, στο
Ηράκλειο και στη Λάρισα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από