Καλή η απαγόρευση της κυκλοφορίας των Ι.Χ. σε μερικά κεντρικά σημεία της

Αθήνας, την περασμένη Παρασκευή, αλλά από το νέφος μάλλον το αεράκι που άρχισε

να φυσά από νωρίς το πρωί μας έσωσε.

Οι αρμόδιοι του ΥΠΕΧΩΔΕ και των δήμων που πήραν μέρος στο πείραμα της

περασμένης Παρασκευής έμειναν ικανοποιη-μένοι από τη συμμετοχή και την

ανταπόκριση του κόσμου

Το ότι ο αέρας βοήθησε στη μείωση του νέφους, και όχι η απαγόρευση της

κυκλοφορίας των Ι.Χ., προκύπτει σαφώς από τις μετρήσεις του ΠΕΡΠΑ σύμφωνα με

τις οποίες η μείωση των ρύπων ήταν αισθητή όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας –

όπου ίσχυσε η απαγόρευση – αλλά και στους περιφερειακούς δήμους, όπου υπάρχουν

σταθμοί μέτρησης.

Η τιμή του όζοντος

Ειδικά η τιμή του όζοντος δεν ξεπέρασε τα 80 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο

αέρα σε κανένα σταθμό και η τιμή αυτή κατεγράφη στο Περιστέρι, ενώ το

διοξείδιο του αζώτου μόλις που ξεπέρασε το όριο επιφυλακής των 200

μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο αέρα, φθάνοντας στα 241 μgr/m3 στον ίδιο

σταθμό μέτρησης. Εάν δεν φυσούσε αέρας, οι ειδικοί θεωρούν ότι, τουλάχιστον

στους περιφερειακούς σταθμούς μέτρησης, θα υπήρχαν αυξημένες τιμές ρύπων μια

και υπήρξαν σημαντικά μποτιλιαρίσματα μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Άλλωστε

στη διατήρηση των ανέμων που άρχισαν να φυσούν από την Παρασκευή στηρίζεται

και η πρόβλεψη ότι ούτε και σήμερα το νέφος θα κάνει αισθητή την παρουσία του

στην Αττική.

Το πείραμα

Θυμίζουμε ότι όταν στην περιοχή της πρωτεύουσας φυσά αέρας με ένταση

τουλάχιστον 2,5 – 3 Μπωφόρ τότε δεν υπάρχει συγκέντρωση ρύπων και δεν

δημιουργείται νέφος γιατί οι ρύποι παρασύρονται μακριά και διασκορπίζονται.

Πάντως, οι αρμόδιοι του ΥΠΕΧΩΔΕ και των δήμων που πήραν μέρος στο πείραμα της

περασμένης Παρασκευής έμειναν ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή και την

ανταπόκριση του κόσμου, σε βαθμό που να κερδίζει έδαφος η άποψη το μέτρο να

εφαρμόζεται συχνότερα, ίσως και μια φορά το μήνα…